Zápisy 2022

Zasedání AS dne 20. 12. 2022

zápis č 13/2022 ve formátu PDF


 1. Schválení programu

 2. Administrativa

 3. Vyhlášení voleb do AS

 4. Různé

Zasedání AS dne 6. 12. 2022

zápis č 12/2022 ve formátu PDF

 1. Schválení programu

 2. Administrativa

 3. Projednání výše stipendií za vynikající studijní výsledky

 4. Doplnění Komise pro financování akcí o zástupce AS – studenta za Lenku Novákovou

 5. Diskuse o volbách do AS

 6. Návrh opatření proti nevhodnému chování a sexuálnímu obtěžování

 7. Různé


Zasedání AS dne 24. 10. 2022

zápis č. 11/2022 ve formátu PDF

 1. Schválení programu

 2. Administrativa

 3. Volba místopředsedy z řad zaměstnanců AS a volba do studijní komise

 4. Návrh na úpravu čerpání Stipendijního fondu pro rok 2022

 5. Výše mezd na PedF UK

 6. Návrh změny OPAD

 7. Návrhy na adepty na udělení fakultních medailí při příležitosti Vánočního koncertu

 8. Možnost nominace pozorovatele za AS do výběrových řízení

 9. Různé

Zasedání AS dne 11. 10. 2022

zápis č. 10/2022 ve formátu PDF

 1. Schválení programu

 2. Administrativa

 3. Podmínky přijímacího řízení pro bakalářské, magisterské a navazující magisterské studium pro rok 2023/2024

 4. Podmínky přijímacího řízení pro doktorské studium pro rok 2023/2024

 5. Smlouvy o pronájmu nebytových prostor v Brandýse nad Labem

 6. Volba předsednictva AS PedF UK

 7. Různé

Zasedání AS dne 21. 6. 2022

zápis č. 9/2022 ve formátu PDF

 1. Schválení programu

 2. Administrativa

 3. Rozpis finančních prostředků PedF UK pro rok 2022

 4. Různé

Zasedání AS dne 7. 6. 2022

zápis č. 8/2022 ve formátu PDF

 1. Schválení programu

 2. Administrativa

 3. Dělení prostředků na programy Cooperatio

 4. OPAD upravující Kariérní řád na PedF UK

 5. Výroční zpráva PedF UK za rok 2021

 6. Různé

Zasedání AS dne 24. 5. 2022

zápis č. 7/2022 ve formátu PDF

 1. Schválení programu

 2. Administrativa

 3. Žádost o prodloužení pronájmu budovy v Brandýse n. Labem

 4. Záměr rekonstrukce budovy M. Rettigové

 5. Různé

Zasedání AS dne 10. 5. 2022

zápis č. 6/2022 ve formátu PDF

 1. Schválení programu

 2. Administrativa

 3. Podmínky přijímacího řízení podle zvláštních podmínek pro přijetí určené pro uchazeče z Ukrajiny

 4. Akreditace doktorského studijního programu Didaktika chemie

 5. Akreditace doktorského studijního programu Německý jazyk a literatura s didaktikou

 6. Různé

Zasedání AS dne 12. 4. 2022

zápis č. 5/2022 ve formátu PDF

 1. Schválení programu

 2. Administrativa

 3. Volby studentského místopředsedy AS PedF UK

 4. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2021

 5. Různé

Zasedání AS dne 29. 3. 2022

zápis č. 4/2022 ve formátu PDF

 1. Schválení programu

 2. Administrativa

 3. Podmínky přijímacího řízení do DS

 4. Volby do AS PedF UK

 5. Návrh čerpání stipendijního fondu na rok 2022

 6. Možností plnění praxe studentů u ukrajinských dětí

 7. Různé

Zasedání AS dne 1. 3. 2022

zápis č. 3/2022 ve formátu PDF

 1. Schválení programu

 2. Administrativa

 3. Hodnocení Strategického záměru PedF UK na rok 2021

 4. Aktualizace Strategického záměru PedF UK na rok 2022

 5. Situace na Ukrajině

 6. Různé

Zasedání AS dne 1. 2. 2022

zápis č. 2/2022 ve formátu PDF

 1. Schválení programu

 2. Administrativa

 3. Akreditace NMgr. studijního programu učitelství českého jazyka (plný studijní plán)

 4. Smlouva o zřízení věcného břemene k tíži budovy Myslíkova 208 (trafostanice)

 5. Různé

Zasedání AS dne 18. 1. 2022

zápis č. 1/2022 ve formátu PDF

Poslední změna: 21. březen 2023 19:32 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: