Zápisy 2020

Zápisy ze zasedání AS PedF UK 2020

Zasedání AS dne 8. 12. 2020

Zápis č. 19/2020 ve formátu PDF

 1. Schválení programu

 2. Administrativa

 3. Prospěchová stipendia

 4. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy

 5. Výsledky voleb do AS UK a diskuse o termínu a způsobu voleb do AS PedF UK

 6. Různé


Zasedání AS dne 24. 11. 2020

Zápis č. 18/2020 ve formátu PDF

 1. Schválení programu

 2. Administrativa

 3. Prospěchová stipendia

 4. Akreditace předložených cizojazyčných pregraduálních programů

 5. Různé


Zasedání AS dne 10. 11. 2020

Zápis č. 17/2020 ve formátu PDF

 1. Schválení programu

 2. Administrativa

 3. Akreditace DSP Didaktika českého jazyka

 4. Podmínky přijímacího řízení DS pro rok 2021/2022

 5. Volby do AS UK

 6. Různé


Zasedání AS dne 27. 10. 2020

Zápis č. 16/2020 ve formátu PDF

 1. Schválení programu

 2. Administrativa

 3. Disciplinární komise PedF UK

 4. Výsledovka hospodaření fakulty k 31. 8. 2020 a úprava rozpisu

 5. Přehled vývoje mezd na fakultě za posledních 10 let

 6. Různé


Zasedání AS dne 13. 10. 2020

Zápis č. 15/2020 ve formátu PDF

 1. Schválení programu

 2. Administrativa

 3. Volba předsedy AS PedF UK

 4. Volby do AS UK

 5. Zprávy z komisí

 6. Různé


Zasedání AS dne 29. 9. 2020

Zápis č. 14/2020 ve formátu PDF

 1. Schválení programu

 2. Administrativa

 3. Volba předsedy AS PedF UK

 4. Podmínky přijímacího řízení pro ak. rok 2021/2022

 5. Akreditace DPS Didaktika biologie

 6. Opatření děkana - Ph.D. studium

 7. Změny ve vedení fakulty

 8. Zahájení ak. roku v době pandemie koronaviru

 9. Různé


Zasedání AS dne 15. 9. 2020

Zápis č. 13/2020 ve formátu PDF

 1. Schválení programu

 2. Přivítání nových senátorů

 3. Administrativa

 4. Informace o výsledcích voleb do AS PedF UK

 5. Vědecká rada PedF UK

 6. Návrh na jmenování proděkanky pro studium doc. M. Mužákové

 7. Představení materiálu k Podmínkám přijímacího řízení pro ak. rok 2021/2022

 8. Zahájení ZS v době pandemie

 9. Různé


Zasedání AS dne 7. 7. 2020

Zápis č. 12/2020 ve formátu PDF

 1. Schválení programu

 2. Administrativa

 3. Statut PedF UK

 4. Návrh děkana na funkce proděkanů

 5. Podmínky přijímacího řízení doktorského programu

 6. Akreditační spis doktorského programu andragogika

 7. Různé


Zasedání AS dne 23. 6. 2020

Zápis č. 11/2020 ve formátu PDF

 1. Schválení programu

 2. Administrativa

 3. Doplňující volby do AS PedF UK

 4. Různé


Zasedání AS dne 9. 6. 2020

Zápis č. 10/2020 ve formátu PDF

 1. Schválení programu

 2. Administrativa

 3. Akreditace

 4. Výroční zpráva za rok 2019

 5. Informace pana děkana

 6. Stipendijní fond

 7. Různé


Zasedání AS dne 26. 5. 2020

Zápis č. 9/2020 ve formátu PDF

 1. Schválení programu

 2. Administrativa

 3. Nájemní smlouva a žádosti ZŠ Tip Toes

 4. Doplňující přijímací řízení do doktorských studijních programů

 5. Přijímací řízení pro cizojazyčné programy

 6. Novelizace Volebního řádu AS PedF UK

 7. Různé


Zasedání AS dne 12. 5. 2020

Zápis č. 8/2020 ve formátu PDF

Program

 1. Schválení programu

 2. Administativa

 3. Změna podmínek přijímacího řízení

 4. Trafostanice Myslíkova

 5. Stipendijní fond - SPS pro nepedagogická pracoviště

 6. Informace k šetření k online výuce

 7. Volby do AS PedF UK

 8. Různé


Zasedání AS dne 28. 4. 2020

Zápis č. 7/2020 ve formátu PDF

Program

 1. Schválení programu

 2. Administrativa

 3. Rozpis finančních prostředků pro rok 2020

 4. Výroční zpráva hospodaření za rok 2019

 5. Rekonstrukce budovy v M. Rettigové

 6. Informace k šetření k online výuce mezi studenty a akademiky

 7. Stipendijní fond a návrh OPAD k výši doktorandských stipendií

 8. Různé

 9. Vyjádření členů akademické obce k současné koronavirové situaci


Zasedání AS dne 31. 3. 2020

Zápis č. 6/2020 ve formátu PDF

Program

 1. Schválení programu

 2. Administrativa

 3. Vyjádření se k výsledkům hospodaření za rok 209

 4. Vyjádření se k 2 studijním programům KHV

 5. Diskuze ke změnám v čerpání stipendijního fondu

 6. Informace pana děkana k aktuální situaci a diskuze

 7. Různé


Zasedání AS dne 3. 3. 2020

Zápis č. 5/2020 ve formátu PDF

Program

 1. Schválení programu

 2. Administrativa

 3. Praxe a BOZP

 4. Strategický záměr

 5. Různé


Zasedání AS dne 18. 2. 2020

Zápis č. 4/2020 ve formátu PDF

Program

 1. Schválení programu

 2. Administrativa

 3. Projednání akreditačních spisů

 4. Projednání SPS pro pedagogická pracoviště

 5. Různé


Zasedání AS dne 28. 1. 2020

Zápis č. 3/2020 ve formátu PDF

Program

 1. Schválení programu

 2. Administrativa

 3. Vyhlášení voleb do akademického senátu

 4. Volba kandidáta na děkana

 5. Různé


Zasedání AS dne 21. 1. 2020

Zápis č. 2/2020 ve formátu PDF

Program

 1. Schválení programu

 2. Administrativa

 3. Projednání SPS pro pedagogická pracoviště

 4. Představení navržené osoby na kandidáta na fuknci děkana fakulty - prof. M. Nedělka

 5. Různé


Shromáždění AO dne 20. 1. 2020 - zápis

Zápis ve formátu PDF


Zasedání AS dne 7. 1. 2020

Zápis č. 1/2020 ve formátu PDF

Program

 1. Schválení programu

 2. Administrativa

 3. Volby děkana - otevírání obálek, plánování průběhu voleb

 4. Rozvrh

 5. Stipendia pro studentské pomocné síly

 6. Různé




Poslední změna: 16. únor 2021 15:49 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: