Kontaktní informace

Kontaktní informace


Adresa:


Pedagogická fakulta

Univerzita Karlova

Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1

Tel.: +420 221 900 111


Předseda AS PedF UK

Předsednictvo AS PedF UK


Emailové konference:Konference AS PedF UK


Studentská část AS PedF UK

Ekonomická komise

Legislativní komise

Stipendijní komise

Studijní komise

Technicko-administrativní komise

Komise pro vědu, doktorská studia a internacionalizaci

Poslední změna: 26. únor 2023 09:52 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: