Kontaktní informace

Kontaktní informace


Adresa:


Pedagogická fakulta

Univerzita Karlova

Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1

Tel.: +420 221 900 111


Předseda AS PedF UK


Emailové konference:Konference AS PedF UK


Studentská část AS PedF UK

Ekonomická komise

Legislativní komise

Stipendijní komise

Studijní komise

Technicko-administrativní komise

Poslední změna: 11. leden 2017 20:53 
Sdílet na: