Studenti radí studentům

Studenti 1. ročníku, v prezenční i kombinované formě studia, se mohou v případě obtíží spojených s nástupem a v průběhu studia v prvním ročníku obrátit na šest tutorů – studentů Pedagogické fakulty1. Jejich seznam najdete níže, v Rozdělení agendy tutorů.


Jak se setkat a komunikovat s tutory?

  1. S tutory se setkáte při zápisu do studia a na předstudijním soustředění – budou vás informovat o jejich pomoci vám.

  2. Začínajícím studentům doporučujeme zejména sledovat Helpdesk SIS, kde budou tutoři odpovídat na konkrétní dotazy podle jednotlivých oblastí a přidělených oborů.

    Budete-li mít nějaký problém, nejprve se přesvědčte, zda se již jiný student nedotazuje na to, co vás zajímá, a teprve poté kontaktujte tutory, případně napište do Helpdesku svůj dotaz.

  3. S tutory je možné se setkat osobně na konzultačních hodinách vypsaných v tabulce.


Konzultace


Datum

Hodina

Místnost

Tutor

Poznámka

23. 9. 2019

11:00 - 13:00

R130

Alice Janíková

Předstudijní soustředění

27. 9. 2019

11:00 - 13:00

R423

Alice Janiková

3. 10. 2019

11:00 - 13:00

R423

Alice Janiková


Další konzultace

Monika Kadrnožková - konzultace možné po emailové domluvě v S 200 ve Spálené (vchod vedle Rettigové).


Na koho se obrátit v případě individuální konzultace (mailové, osobní)?

Studenti mají rozdělenou agendu podle oblasti studia, ve kterých mohou mít nastupující studenti nejasnosti – obracejte se prosím pouze na studenty, kteří se o danou oblast starají (viz Rozdělení agendy tutorů). Pokud píšete více tutorům najednou, vždy jim pošlete email jako hromadný email (tj. všem najednou) či formou kopie tak, aby věděli, komu již následně bylo či nebylo odpovězeno.


Rozdělení agendy tutorů


Bakalářské studium - obory se zaměřením na vzděláváníJan VaisNavazující magisterské studium, Vychovatelství, Školský management, Management ve vzdělávání, CŽVMonika Kadrnožková


Učitelství pro 1.stupeň základní školy, Učitelství pro mateřské školyAlice Janiková


Psychologie a speciální pedagogika, studenti se speciálními potřebamiJan SáckýKomunikace na Helpdesk SIS a FB Studenti PedF UKMartina Koláčná Poznámky

1

Studentští tutoři na PedF


Pedagogická fakulta se v akademickém roce 2011/2012 účastnila centralizovaného rozvojového projektu UK v Praze, s názvem „Studenti radí studentům – rozvoj vzájemného poradenství“. Projekt byl zaměřen na zkvalitňování služeb pro studenty prvních ročníků UK. Podstatou projektu bylo navržení, vytvoření a využití systému podpory studentů – tutorů, který by sloužil pro lepší orientaci studentů prvních ročníků.


Vzhledem k tomu, že se tutoři v pomoci studentům ověřili, jejich činnost pokračuje nadále i po skončení projektu.


doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D.


proděkanky pro studijní záležitosti


V Praze dne 1.10.2016


Poslední změna: 20. září 2019 18:40 
Sdílet na: