Studenti radí studentům


1) Studenti radí studentům

Studentští tutoři pomáhají studentům především prvních ročníků, ale i ostatním studentům vyšších ročníků zodpovědět otázky týkající se studia na naší Pedagogické fakultě1.


Studenti se aktuálně mohou obracet na tutory (studenty různých studijních programů) skrze společný email: tutori@pedf.cuni.cz

Studentům vždy odpoví tutor, který má na starosti danou oblast.


Po e-mailové dohodě je možné s tutorem navázat také online setkání prostřednictvím např. MS Teams či jiných online aplikací nebo telefonické jednání a potřebný problém vyřešit.


Aktuálně na Vaše dotazy odpovídají tito tutoři - studenti:

Anna Sekaninová

Učitelství pro 1. stupeň základní školy (1. st.), Školský management (B SMGT)

Kristýna Forejtková

Učitelství pedagogiky pro střední školy - učitelství výchovy ke zdraví pro 2. st. ZŠ a SŠ (N PG-VZ)

Veronika Vohlídková

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk – základy společenských věd (N ČJ-ZSV)

Veronika Stará

Český jazyk se zaměřením na vzdělávání – Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání (B ČJ-ZSV)


Tutoři spadají do kompetence proděkanek pro studijní záležitosti PhDr. Pavly Nečasové, Ph.D. a PhDr. Jiřiny Jiřičkové, Ph.D.2) Studenti se specifickými potřebami

Studenti se specifickými potřebami se mohou obracet na konkrétní studentské tutory prostřednictvím společné emailové adresy: tutorisp@pedf.cuni.cz 


Tutor se těmto studentům vždy ozve zpět prostřednictvím e-mailu (po domluvě je možné se spojit online přes MS Teams či jiné aplikace nebo telefonicky) a spolu s doc. Kucharskou, která má tuto oblast na starosti, navrhne řešení, které by bylo pro jeho studium na Pedagogické fakultě nejvhodnější.


Bc. Tereza Valachovičová

Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy se sdruženým studiem Speciální pedagogika pro učitele 2. stupně základních škol a střední školy

Bc. Aneta Veselá


Speciální pedagogika

Bc. Lucie Rejmanová


Psychologie


Pomoc tutorů je samozřejmě určena pro všechny studenty se specifickými potřebami, kteří studují na PedF UK, konkrétně:

- s postižením smyslovým

- s postižením pohybovým

- se specifickými poruchami učení

- s psychickými obtížemi

- s chronickým onemocněním.


Tutoři pro studenty se specifickými potřebami spadají do kompetence proděkanky pro akreditace a kvalitu vzdělávací činnosti doc. PhDr. PaedDr. Anny Kucharské, Ph.D. Poznámky

1

Pedagogická fakulta se v akademickém roce 2011/2012 účastnila centralizovaného rozvojového projektu UK v Praze s názvem „Studenti radí studentům – rozvoj vzájemného poradenství“. Projekt byl zaměřen na zkvalitňování služeb pro studenty prvních ročníků UK. Podstatou projektu bylo navržení, vytvoření a využití systému podpory studentů-tutorů, který by sloužil pro lepší orientaci studentů prvních ročníků. Vzhledem k tomu, že se tutoři v pomoci studentům ověřili, jejich činnost pokračuje nadále i po skončení projektu.


Poslední změna: 5. prosinec 2023 17:09 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: