Studenti radí studentům

KONZULTAČNÍ HODINY TUTORŮ • Tutoři Vám pomohou a poradí prostřednictvím emailu.

  Rádi se s Vámi také individuálně sejdou.

  V případě potřeby je možné zavolat Monice Kadrnožkové 777 983 385.


STUDENTI RADÍ STUDENTŮM

Studenti 1. ročníku, v prezenční i kombinované formě studia, se mohou v případě obtíží spojených s nástupem a v průběhu studia v prvním ročníku obrátit na šest tutorů – studentů Pedagogické fakulty1. Jejich seznam najdete níže, v Rozdělení agendy tutorů.


Jak se setkat a komunikovat s tutory?

 1. S tutory se setkáte při zápisu do studia a na předstudijním soustředění – budou vás informovat o jejich pomoci vám.

 2. Začínajícím studentům doporučujeme zejména sledovat portál Moodle, Helpdesk SIS, kde budou tutoři odpovídat na konkrétní dotazy podle jednotlivých oblastí a přidělených oborů. Nemusíte proto ihned kontaktovat tutory přímo, budete-li mít nějaký problém, nýbrž se nejdříve přesvědčte, zda se již jiný student nedotazuje na to, co vás zajímá; případně napište do Helpdesku svůj dotaz.

  Viz http://moodle.pedf.cuni.cz, ikonka Helpdes SIS.

 3. Od začátku akademického roku mají tutoři vypsány konzultační hodiny, ve kterých je můžete navštívit, nejlépe po předem dohodnutém setkání prostřednictvím mailu. Rozpis a místo konzultací najdete na těchto webových stránkách.

 4. V průběhu akademického roku budou mít tutoři vyhlášené semináře na daná témata – datum bude zveřejněn na těchto stránkách, v Helpdesku a na plazmě při vstupu do hlavní budovy fakulty.


Na koho se obrátit v případě individuální konzultace (mailové, osobní)?

Studenti mají rozdělenou agendu podle oblasti studia, ve kterých mohou mít nastupující studenti nejasnosti – obracejte se prosím pouze na studenty, kteří se o danou oblast starají (viz Rozdělení agendy tutorů). Pokud píšete více tutorům najednou, vždy jim pošlete email jako hromadný email (tj. všem najednou) či formou kopie tak, aby věděli, komu již následně bylo či nebylo odpovězeno.


Rozdělení agendy tutorů


Bakalářské studium - obory se zaměřením na vzděláváníRadek Slavík

Jan VaisNavazující magisterské studium, Vychovatelství, Školský management, Management ve vzdělávání, CŽVMonika Kadrnožková


Učitelství pro 1.stupeň základní školy, Učitelství pro mateřské školyAlice Janiková


Psychologie a speciální pedagogika, studenti se speciálními potřebamiJan SáckýKomunikace na HELPDESK SIS a FB (Studenti PedF UK a Prváci UK PEDF)Martina Koláčná Poznámky

1

Studentští tutoři na PedF


Pedagogická fakulta se v akademickém roce 2011/2012 účastnila centralizovaného rozvojového projektu UK v Praze, s názvem „Studenti radí studentům – rozvoj vzájemného poradenství“. Projekt byl zaměřen na zkvalitňování služeb pro studenty prvních ročníků UK. Podstatou projektu bylo navržení, vytvoření a využití systému podpory studentů – tutorů, který by sloužil pro lepší orientaci studentů prvních ročníků.


Vzhledem k tomu, že se tutoři v pomoci studentům ověřili, jejich činnost pokračuje nadále i po skončení projektu.


doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D.


proděkanky pro studijní záležitosti


V Praze dne 1.10.2016


Poslední změna: 3. listopad 2017 12:56 
Sdílet na: