Studenti radí studentům


1) Studenti radí studentům

Studentští tutoři pomáhají studentům především prvních ročníků, ale i ostatním studentům vyšších ročníků zodpovědět otázky týkající se studia na naší Pedagogické fakultě1.


Studenti se aktuálně mohou obracet na tutory (studenty různých studijních programů) skrze společný email: tutori@pedf.cuni.cz

Studentům vždy odpoví tutor, který má na starosti danou oblast.


Po e-mailové dohodě je možné s tutorem navázat také online setkání prostřednictvím např. MS Teams či jiných online aplikací nebo telefonické jednání a potřebný problém vyřešit.


Aktuálně na Vaše dotazy odpovídají tito tutoři - studenti:

Anna Sekaninová

Učitelství pro 1. stupeň základní školy (1. st.)

4. ročník

Adéla Julišová

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy dějepis – německý jazyk (N D-NJ)

2. ročník

Kristýna Forejtková

Pedagogika – Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání (B PG-VV)

2. ročník

Jan Vais

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy – informační a komunikační technologie (N IT)

4. ročník

Veronika Vohlídková

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk – základy společenských věd (N ČJ-ZSV)

1. ročník

Veronika Stará

Český jazyk se zaměřením na vzdělávání – Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání (B ČJ-ZSV)

2. ročník


Tutoři spadají do kompetence proděkanek pro studijní záležitosti PhDr. Pavly Nečasové, Ph.D. a PhDr. Jiřiny Jiřičkové, Ph.D.2) Studenti se speciálními potřebami

Studenti se speciálními potřebami se mohou obracet na konkrétní studentské tutory (tito tutoři aktuálně absolvují studijní program Speciální pedagogika) prostřednictvím jejich e-mailových adres:


Tutor se těmto studentům vždy ozve zpět prostřednictvím e-mailu (po domluvě je možné se spojit online přes MS Teams či jiné aplikace nebo telefonicky) a spolu s doc. Kucharskou, která má tuto oblast na starosti, navrhne řešení, které by bylo pro jeho studium na Pedagogické fakultě nejvhodnější.


Tereza Valachovičová

Český jazyk se zaměřením na vzdělávání – Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání (B ČJ-SPPG)

2. ročník

terezie.valachovicova@gmail.com

Kateřina Moravcová

Speciální pedagogika (B SPPG)

2. ročník

loki.roziczka@gmail.com

Lucie Rejmanová

Psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku (B PSRSP)

2. ročník

lucierejmanova@post.cz


Pomoc tutorů je samozřejmě určena pro všechny studenty se speciálními potřebami, kteří studují na PedF UK, konkrétně:

- s postižením smyslovým

- s postižením pohybovým

- se specifickými poruchami učení

- s psychickými obtížemi

- s chronickým onemocněním.


Tutoři pro studenty se speciálními potřebami spadají do kompetence proděkanky pro akreditace a kvalitu vzdělávací činnosti doc. PhDr. PaedDr. Anny Kucharské, Ph.D. Poznámky

1

Pedagogická fakulta se v akademickém roce 2011/2012 účastnila centralizovaného rozvojového projektu UK v Praze s názvem „Studenti radí studentům – rozvoj vzájemného poradenství“. Projekt byl zaměřen na zkvalitňování služeb pro studenty prvních ročníků UK. Podstatou projektu bylo navržení, vytvoření a využití systému podpory studentů-tutorů, který by sloužil pro lepší orientaci studentů prvních ročníků. Vzhledem k tomu, že se tutoři v pomoci studentům ověřili, jejich činnost pokračuje nadále i po skončení projektu.


Poslední změna: 23. listopad 2021 11:48 
Sdílet na: