Imatrikulace

Termín imatrikulace pro všechny studijní programy v kombinované a prezenční formě studia:


24. 9. nebo 25. 9. 2024

rozpis dle dne a hodiny bude zveřejněn pozdějiImatrikulace se koná ve Velké aule Karolina, Ovocný trh 560/5, Praha 1


Student se dostaví na imatrikulaci 1/2 hodiny před zahájením ve slavnostním společenském oděvu. Imatrikulace není přístupná veřejnosti.


Imatrikulace je slavnost, při níž je student poprvé zapsán do fakultní matriky (imatrikulován) a slibuje, že bude plnit studijní povinnosti při respektování morálního závazku vůči škole, jejímu řádu a rozhodnutí akademických funkcionářů.

Imatrikulace s přehledem


Pořad imatrikulace:


 1. Slavnostní nástup za zvuku hudby do Velké auly Karolina v pořadí:

    a. 

  imatrikulovaní studenti ve společenském oděvu,

    b. 

  učitelé příslušné fakulty v talárech,

    c. 

  proděkan v taláru s insignií,

    d. 

  pedel fakulty v oděvu pedela s insignií,

    e. 

  děkan v taláru s insignií,

    f. 

  pedel rektora v oděvu pedela s insignií,

    g. 

  rektor v taláru s insignií.

 2. Státní hymna.

 3. Rektor zahájí shromáždění, přednese projev a vyzve k projevu děkana.

 4. Projev děkana:

  "Vaše Magnificence, . . Patří k tradicím této univerzity, že na počátku svých studií skládají studentky a studenti imatrikulační slib. Prosím přítomné, aby povstali, a Vás, honorabilis proděkane, abyste přečetl jeho znění."

 5. Proděkan přednese text slibu:

  "Slibuji, že budu řádně vykonávat práva a plnit povinnosti člena akademické obce Univerzity Karlovy. Slibuji, že uchovám v úctě slavnou humanistickou a demokratickou tradici Univerzity Karlovy, budu dbát jejího dobrého jména a budu studovat tak, aby má činnost přinášela všestranný užitek." 

 6. Studenti složí slib lehkým dotknutím se žezla, podáním ruky děkanovi a slovem "slibuji".

 7. Rektor:

  "Složili jste imatrikulační slib a Univerzita Karlova vás přijímá do akademické obce. Nezapomeňte na tuto chvíli, nezapomeňte, co jste slíbili, a nezapomeňte na svá osobní předsevzetí těchto dnů. Věřím, že jsou to předsevzetí dobrá a čistá. Přeji vám, aby se všechna naplnila. Quod bonum, felix, faustum fortunatumque eveniat".

 8. Hudba – Jezu Kriste, štědrý kněže.

 9. Odchod z auly za zvuku hudby v opačném pořadí.

 

Foto a videozáznam ze své imatrikulace můžete objednat na adrese www.promoce.cz


Student, který se z vážných důvodů (nemoc, zahraniční cesta) nemůže imatrikulace zúčastnit, se omluví prostřednictvím e-mailu své studijní referentce.


Poslední změna: 22. květen 2024 12:07 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: