Zápisy do 1. ročníku

Řádné termíny zápisu do studia pro uchazeče přijaté od akademického roku 2022/2023 do bakalářských, navazujících magisterských a magisterských studijních programů:19. 7. - 22. 7. 2022

řádný termín

Rozpis dle oborů nebo v SIS v průběhu PŘ


31. 8. 2022

náhradní termín zápisu (platí i pro přijaté uchazeče v doplňovacím přij. řízení)


Rozpis dle oborů


27. 9. 2022*

náhradní termín zápisu

+ předstudijní soustředění


Rozpis dle oborů

* náhradní termín pro přijaté uchazeče vykonávající maturitní nebo státní závěrečné zkoušky v zářijovém termínu


  • K zápisu se musíte dostavit osobně, v zastoupení Vás může zapsat pouze osoba pověřená Vaší plnou mocí (plná moc nemusí být ověřená, vzor ke stažení zde).

Poslední změna: 7. září 2022 11:47 
Sdílet na: