Zápisy do 1. ročníku

Řádné termíny zápisu do studia pro uchazeče přijaté od akademického roku 2021/2022 do bakalářských, navazujících magisterských a magisterských studijních programů:


  • Informace pro přijaté uchazeče zde.

  • Pokyny pro zápis do studia, prosím, prostudujte zde.

  • Aktuální informace k epidemiologické situaci zde


19. 7. - 22. 7. 2021

řádný termín

rozpisy naleznete zde

30. 8. 2021

náhradní termín zápisu (platí i pro přijaté uchazeče v doplňovacím přij. řízení)

rozpisy naleznete zde

30. 9. 2021*

náhradní termín zápisu

+ předstudijní soustředění

Bakalářské, navazující a magisterské studium

rozpis je dostupný zde

* náhradní termín pro přijaté uchazeče vykonávající maturitní nebo státní závěrečné zkoušky v zářijovém termínu


  • K zápisu se musíte dostavit osobně, v zastoupení Vás může zapsat pouze osoba pověřená Vaší plnou mocí (plná moc nemusí být ověřená).

  • V případě, že již nyní víte, že do studia nehodláte nastoupit, oznamte nám tuto skutečnost písemně co nejdříve, aby na Vaše místo mohl být přijat další uchazeč.

  • Studenti kombinované formy studia - předběžný rozvrh k nahlédnutí zde.
Poslední změna: 16. září 2021 13:25 
Sdílet na: