Zápisy do 1. ročníku


Řádné termíny zápisu do studia pro uchazeče přijaté od akademického roku 2019/2020 do bakalářských, navazujících magisterských a magisterských oborů:


* Informace pro přijaté uchazeče naleznete zde.

* Pokyny pro zápis do studia, prosím, prostudujte zde.

  • 23. a 24. 9. 2019 v 9:30 hod. AULA - Náhradní termín zápisu - všechny obory

  • * 23. 9. 2019 v 11:00 hod. AULA - Předstudijní soustředění - všechny obory


  • 02. 9. 2019 - Náhradní termín zápisu, rozpis naleznete zde.

  • 22. 7. - 25. 7. 2019 - Rozpis dle oborů naleznete zde.


K zápisu se musíte dostavit osobně, v zastoupení Vás může zapsat pouze osoba pověřená Vaší plnou mocí (plná moc nemusí být ověřená).

V případě, že již nyní víte, že do studia nehodláte nastoupit, oznamte nám tuto skutečnost písemně co nejdříve, aby na Vaše místo mohl být přijat další uchazeč.


V případě, že se z vážných důvodů nemůžete dostavit k zápisu v řádném termínu, lze po předchozí domluvě s referentkou využít též náhradní termín 2. 9. 2019 - viz Harmonogram přijímacího řízení.


Poslední změna: 5. září 2019 09:04 
Sdílet na: