Zápisy do 1. ročníku

Řádné termíny zápisu do studia pro uchazeče přijaté od akademického roku 2020/2021 do bakalářských, navazujících magisterských a magisterských oborů:


  • Informace pro přijaté uchazeče naleznete zde.

  • Pokyny pro zápis do studia, prosím, prostudujte zde.


27. 7. – 31. 7. 2020

řádný termín zápisu

rozpis bude zveřejněn

2. 9. 2020

náhradní termín zápisu

rozpis bude zveřejněn

21. 9. 2020*

náhradní termín zápisu

rozpis bude zveřejněn

* náhradní termín pro přijaté uchazeče vykonávající maturitní nebo státní závěrečné zkoušky v zářijovém termínu


  • K zápisu se musíte dostavit osobně, v zastoupení Vás může zapsat pouze osoba pověřená Vaší plnou mocí (plná moc nemusí být ověřená).

  • V případě, že již nyní víte, že do studia nehodláte nastoupit, oznamte nám tuto skutečnost písemně co nejdříve, aby na Vaše místo mohl být přijat další uchazeč.
Poslední změna: 29. květen 2020 17:27 
Sdílet na: