Zápisy do 1. ročníku


Řádné termíny zápisu do studia pro uchazeče přijaté od akademického roku 2018/2019 do bakalářských, navazujících magisterských a magisterských oborů:* Informace pro přijaté uchazeče naleznete zde.

* Pokyny pro zápis do studia, prosím, prostudujte zde.


  • 24. 9. 2018 09:30 hod. Náhradní termín zápisu do všech oborů

    - Aula budovy PedF UK, Magdaleny Rettigové 4, Praha 1

  • 3. 9. 2018 Náhradní termín zápisu - Rozpis dle oborů je k dispozici zde

  • 24. 7. - 26. 7. 2018 - Rozpis dle oborů je k dispozici zde.


K zápisu se musíte dostavit osobně, v zastoupení Vás může zapsat pouze osoba pověřená Vaší plnou mocí (plná moc nemusí být ověřená).

V případě, že již nyní víte, že do studia nehodláte nastoupit, oznamte nám tuto skutečnost písemně co nejdříve, aby na Vaše místo mohl být přijat další uchazeč.
****
Poslední změna: 17. září 2018 15:43 
Sdílet na: