Školení BOZP a PO

Vážené studentky, vážení studenti,

při zápisu do studia jste povinni se seznámit se základními pravidly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP) a povinnostmi na úseku požární ochrany (dále PO).


Zde si pročtěte přiloženou prezentaci, vytiskněte formulář „Vstupní školení studentů BOZP a PO“, podepište a odevzdejte na Studijní oddělení v úředních hodinách (nebo na podatelnu PedF) do 25. 10. 2021.


Tato informace se netýká studentů 1. ročníků, kteří se zúčastnili předstudijního soustředění a požadovaný formulář po prezenčním školení odevzdali.Poslední změna: 10. září 2021 11:02 
Sdílet na: