Školení BOZP a PO

Vážené studentky, vážení studenti,

při zápisu do studia jste povinni se seznámit se základními pravidly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP) a povinnostmi na úseku požární ochrany (dále PO).


Zde si pročtěte přiloženou prezentaci, vytiskněte formulář „Vstupní školení studentů BOZP a PO“, podepište a odevzdejte při zápisu do studia. Školení proběhne na úvodním soustředěním studentů přijatých do 1. roku studia 2. 9. a 5. 9. 2022.

Poslední změna: 23. červen 2022 10:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: