Školení BOZP a PO

Vážené studentky, vážení studenti,

při zápisu do studia jste povinni se seznámit se základními pravidly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP) a povinnostmi na úseku požární ochrany (dále PO).


Zde si pročtěte přiloženou prezentaci, vytiskněte formulář „Vstupní školení studentů BOZP a PO“, podepište a odevzdejte při zápisu do studia. Školení proběhne na úvodním soustředěním studentů přijatých do 1. roku studia.

Poslední změna: 22. březen 2023 10:37 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: