Senátorky a senátoři

Senátoři a senátorky


Akademičtí pracovníci

Studenti

doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.

předseda AS PedF UK

předseda Legislativní komise

člen Ekonomické komise


Bc. Daniela Čechová

místopředsedkyně AS PedF UK

členka Technicko-administrativní komise

členka Ekonomické komise

PhDr. Jiří Štípek, Ph.D.

místopředseda AS PedF UK

člen Legislativní komise

člen Ekonomické komiseEliška Andělová

členka Stipendijní komise

členka Studijní komise

PhDr. David Greger, Ph.D.

člen Legislativní komise

člen Ekonomické komise


Bc. Tomáš Bederka

předseda Stipendijní komise

člen Legislativní komise

doc. PhDr. Petr Chalupský, Ph.D.

člen Studijní komiseBc. Michal Burian

člen Stipendijní komise

člen Studijní komise

PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.

předseda Studijní komise


Zuzana Martínková

členka Stipendijní komise

členka Studijní komise

PhDr. Eva Kalfiřtová

členka Studijní komise


Veronika Matějová
PaedDr.PhDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.

člen Stipendijní komise


Veronika Müllerová

členka Studijní komise

členka Legislativní komise

PhDr. Jana Kohnová, Ph.D.

členka Legislativní komise
Mgr. Dalibor NeckářPhDr. Marie Linková, Ph.D.

členka Studijní komise
Barbora Petrovická

členka Ekonomické komise

členka Studijní komise

Mgr. Magdalena Novotná, Ph.D.

členka Ekonomické komise

členka Studijní komiseBc. Daniel Pražák, b. d. p.

člen Stipendijní komise

člen Studijní komise

PhDr. Josef Stracený, CSc.

předseda Ekonomické komise

člen Legislativní komiseIng. Bc. Lukáš Richter

MgA. et Mgr. Marek Valášek, Ph.D.

člen Studijní komiseBc. Jan Vais

předseda Technicko-administrativní komise

člen Stipendijní komise
Poslední změna: 14. listopad 2017 20:43 
Sdílet na: