Senátorky a senátoři

Senátoři a senátorky


Akademičtí pracovníci

Studenti

PhDr. David Greger, Ph.D.

předseda AS PedF UK

předseda Legislativní komise

člen Ekonomické komise

člen Komise pro vědu, doktorská studia a internacionalizaci


Kristián Mikule

místopředseda AS PedF UK

člen Technicko-administrativní komise

člen Stipendijní komisePhDr. Marie Linková, Ph.D.

místopředsedkyně AS PedF UK

členka Ekonomické komiseTomáš Dvořák

člen Stipendijní komise

člen Legislativní komise
RNDr. Edvard Ehler, Ph.D.

člen Ekonomické komise

člen Komise pro vědu, doktorská studia a internacionalizaci


Bc. Lucie Benýšková

členka Stipendijní komise

doc. PhDr. Petr Chalupský, Ph.D.

člen Studijní komise

člen Komise pro vědu, doktorská studia a internacionalizacii


Anna Vychodilová

členka Studijní komise

členka Technicko-administrativní komise
Mgr. Lucie Jakubcová Hajdušková, Ph.D.

členka Studijní komise

členka Komise pro vědu, doktorská studia a internacionalizaci

Bc. Veronika Vohlídková

členka Studijní komise

doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.

členka Studijní komise


Bc. Tomáš Malimánek

předseda Stipendijní komise

člen Studijní komisePhDr. Renáta Listíková, Dr.

členka Studijní komise

členka Komise pro vědu, doktorská studia a internacionalizaciBarbora Matějková

členka Studijní komise

členka Technicko-administrativní komise

členka Ekonomické komiseMgr. Martin Mikuláš, Ph.D.

člen Studijní komise

člen Komise pro vědu, doktorská studia a internacionalizaci


Bc. Dominika Erbeková

členka Komise pro vědu, doktorská studia a internacionalizaci

členka Ekonomické komise
PhDr. Jana Stará Ph.D.

členka Studijní komise

členka Komise pro vědu, doktorská studia a internacionalizaci
Bc. Šárka Hanetšlegerová

předsedkyně Studijní komisePhDr. Jiří Štípek, Ph.D.

předseda Ekonomické komise

člen Legislativní komiseAlexandr Stropek

člen Studijní komise

člen Technicko-administrativní komise


prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.

předsedkyně Komise pro vědu, doktorská studia a internacionalizaci

členka Legislativní komise

členka Ekonomické komiseAneta Pešková

členka Studijní komise
Mgr. Lenka Vojtíková, Ph.D.Bc. Ondřej Vasiluk

předseda Technicko-administrativní komise

člen Stipendijní komisePoslední změna: 21. červen 2022 14:10 
Sdílet na: