Senátorky a senátoři

Senátoři a senátorky


Akademičtí pracovníci

Studenti

doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.

předseda AS PedF UK

předseda Legislativní komise

člen Ekonomické komise


Bc. Daniela Čechová

místopředsedkyně AS PedF UK

předsedkyně Technicko-administrativní komise

členka Ekonomické komise

PhDr. Jiří Štípek, Ph.D.

místopředseda AS PedF UK

člen Legislativní komise

člen Ekonomické komiseEliška Andělová

členka Stipendijní komise

členka Studijní komise


PhDr. David Greger, Ph.D.

člen Legislativní komise

člen Ekonomické komise


Mgr. Tomáš Bederka

předseda Stipendijní komise

člen Legislativní komise


doc. PhDr. Petr Chalupský, Ph.D.

člen Studijní komiseBc. Michal Burian

člen Stipendijní komise

člen Studijní komise


PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.

předseda Studijní komisePetr Holub

člen Technicko-administrativní komise

člen Legislativní komise


PhDr. Jana Kohnová, Ph.D.

členka Legislativní komise


Miroslav Kotrs

člen Studijní komise

člen Stipendijní komisePhDr. Marie Linková, Ph.D.

členka Studijní komiseZuzana Martínková

členka Stipendijní komise

členka Studijní komise

PhDr. Renáta Listíková, Dr.

členka Studijní komise
Veronika Müllerová

členka Studijní komise

členka Legislativní komiseMgr. Magdalena Novotná, Ph.D.

členka Ekonomické komise

členka Studijní komiseLenka Nováková

členka Legislativní komise

členka Stipendijní komise


PhDr. Josef Stracený, CSc.

předseda Ekonomické komise

člen Legislativní komiseBc. Barbora Petrovická

členka Ekonomické komise

členka Studijní komise


MgA. et Mgr. Marek Valášek, Ph.D.

člen Studijní komiseMgr. Daniel Pražák, b. d. p.

člen Stipendijní komise

člen Studijní komisePhDr. Jana Vlčková, Ph.D.

členka Studijní komise
Bc. Veronika Valínová

členka Studijní komise

členka Stipendijní komisePoslední změna: 19. říjen 2018 20:49 
Sdílet na: