Senátorky a senátoři

Senátoři a senátorky
Akademičtí pracovníci

Studenti

prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.

předsedkyně AS PedF UK

předsedkyně Komise pro vědu, doktorská studia a internacionalizaci

členka Legislativní komise

členka Ekonomické komise
Kristián Mikule

místopředseda AS PedF UK

člen Technicko-administrativní komise

člen Stipendijní komise


PhDr. Jana Stará Ph.D.

místopředsedkyně AS PedF UK

členka Studijní komise

členka Komise pro vědu, doktorská studia a internacionalizaci
Tomáš Dvořák

člen Stipendijní komise

člen Legislativní komise


RNDr. Edvard Ehler, Ph.D.

člen Ekonomické komise

člen Komise pro vědu, doktorská studia a internacionalizaciAlexandr Stropek

člen Studijní komise

člen Technicko-administrativní komise


doc. PhDr. Petr Chalupský, Ph.D.

člen Studijní komise

člen Komise pro vědu, doktorská studia a internacionalizacii

člen Stipendijní komise
Anna Vychodilová

členka Studijní komise

členka Stipendijní komise

členka Technicko-administrativní komiseMgr. Lucie Jakubcová Hajdušková, Ph.D.

členka Studijní komise

členka Komise pro vědu, doktorská studia a internacionalizaciBc. Veronika Vohlídková

členka Studijní komise


doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.

členka Studijní komiseBc. Šárka Hanetšlegerová

předsedkyně Studijní komisePhDr. Renáta Listíková, Dr.

členka Studijní komise

členka Komise pro vědu, doktorská studia a internacionalizaciBc. Dominika Erbeková

členka Komise pro vědu, doktorská studia a internacionalizaci

členka Ekonomické komiseMgr. Martin Mikuláš, Ph.D.

člen Studijní komise

Igora Vujoviče

člen Stipdendijní komise

člen Studijní komise


PhDr. Marie Linková, Ph.D.

místopředsedkyně AS PedF UK

členka Ekonomické komise
Veronika Martincová

členka Studijní komise

členka Stipendijní komise

PhDr. Jiří Štípek, Ph.D.

předseda Ekonomické komise

člen Legislativní komise


PhDr. David Greger, Ph.D.

předseda Legislativní komise

člen Ekonomické komise

člen Komise pro vědu, doktorská studia a internacionalizaci

člen Stipendijní komiseMgr. Lenka Vojtíková, Ph.D.

Poslední změna: 3. listopad 2022 13:42 
Sdílet na: