Senátorky a senátoři

Senátoři a senátorky


Akademičtí pracovníci


Studenti

prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.

předsedkyně AS PedF UK


předsedkyně Komise pro vědu, doktorská studia a internacionalizaci

členka Legislativní komise

členka Ekonomické komise

členka Stipendijní komise


Katedra matematiky a didaktiky matematikyKristián Mikule

místopředseda AS PedF UK


člen Komise pro digitalizaci a technologie

člen Stipendijní komise


ZSV - TV, bakalářské studium

doc. PhDr. Jana Stará Ph.D.

místopředsedkyně AS PedF UK


členka Studijní komise

členka Komise pro vědu, doktorská studia a internacionalizaci


Katedra preprimární a primární pedagogikyAntonín Talafous

člen Studijní komise

člen Ekonomické komise


AJ - ZSV, bakalářské studium

Mgr. Lukáš Neumann, Ph.D.

člen Studijní komise

člen Ekonomické komise


Katedra české literatury


Bc. Veronika Vohlídková

předsedkyně Studijní komise


ČJ - ZSV, navazujcí magisterské studium

doc. PhDr. Petr Chalupský, Ph.D.

člen Studijní komise

člen Komise pro vědu, doktorská studia a internacionalizacii

člen Stipendijní komise


Katedra anglického jazyka a literaturyPetr Procházka

člen Komise pro digitalizaci a technologie

člen Studijní komise


D - ČJ, bakalářské studium

Mgr. Lucie Jakubcová Hajdušková, Ph.D.

členka Studijní komise

členka Komise pro vědu, doktorská studia a internacionalizaci


Katedra výtvarné výchovy

Mgr. et Mgr. Adam Nejedlý

člen Legislativní komise

člen Komise pro vědu, doktorská studia a internacionalizaci

člen Ekonomické komise

člen Komise pro digitalizaci a technologie


Didaktika biologie, doktorské studium


doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.

členka Studijní komise


Katedra speciální pedagogiky

Jitka Gregorová

členka Stipendijní komise

členka Studijní komise


ČJ - ZSV, bakalářské studiumPhDr. Renáta Listíková, Dr.

členka Studijní komise

členka Komise pro vědu, doktorská studia a internacionalizaci


Katedra francouzského jazyka a literatury


Bc. Karolína Mašková

členka Stipendijní komise

členka Studijní komise

členka Komise pro digitalizaci a technologie


BI - CH, navazující magisterské studium

AMGT, navazující magisterské studium


PhDr. David Greger, Ph.D.

předseda Legislativní komise

člen Ekonomické komise

člen Komise pro vědu, doktorská studia a internacionalizaci

člen Stipendijní komise


Ústav výzkumu a rozvoje vzděláváníMiloš Lázňovský

člen Stipendijní komise

člen Komise pro vědu, doktorská studia a internacionalizaci


ČJ - ZSV, bakalářské studium

PhDr. Marie Linková, Ph.D.

členka Ekonomické komise


Katedra pedagogikyPavel Mráček

člen Studijní komise

člen Stipendijní komise

člen Komise pro digitalizaci a technologie


AJ - IT, bakalářské studium

PhDr. Jiří Štípek, Ph.D.

předseda Ekonomické komise

člen Legislativní komise


Katedra informačních technologií a technické výchovy


Mgr. Jakub Michal

člen Studijní komise

člen Stipendijní komise

člen Komise pro vědu, doktorská studia a internacionalizaci


Didaktika matematiky, doktorské studium

doc. PhDr. Klára Uličná, Ph.D.

členka Studijní komise

členka Komise pro vědu, doktorská studia a internacionalizaci

členka Stipendijní komise

Katedra anglického jazyka a literaturyLenka Ešpandrová

předsedkyně Stipendijní komise

členka Studijní komiseČJ - ZSV, bakalářské studium


Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D.

členka Studijní komise

členka Komise pro vědu, doktorská studia a internacionalizaci


Katedra andragogiky a managementu vzdělávání


Ladislav Lejbl

člen Studijní komise

člen Ekonomické komise

člen Stipendijní komise


ZSV - D, bakalářské studium


Poslední změna: 23. duben 2024 13:58 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: