Senátorky a senátoři

Senátoři a senátorky


Akademičtí pracovníci


Studenti

prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.

předsedkyně AS PedF UK


předsedkyně Komise pro vědu, doktorská studia a internacionalizaci

členka Legislativní komise

členka Ekonomické komise

členka Stipendijní komise


Katedra matematiky a didaktiky matematikyKristián Mikule

místopředseda AS PedF UK


člen Technicko-administrativní komise

člen Stipendijní komise


ZSV - TV, bakalářské studium

PhDr. Jana Stará Ph.D.

místopředsedkyně AS PedF UK

členka Studijní komise

členka Komise pro vědu, doktorská studia a internacionalizaci


Katedra preprimární a primární pedagogikyAlexandr Stropek

člen Studijní komise

člen Technicko-administrativní komise


IT - PG, bakalářské studium


RNDr. Edvard Ehler, Ph.D.

člen Ekonomické komise

člen Komise pro vědu, doktorská studia a internacionalizaci


Katedra biologie a environmentálních studií


Bc. Veronika Vohlídková

členka Studijní komise


ČJ - ZSV, navazujcí magisterské studium

doc. PhDr. Petr Chalupský, Ph.D.

člen Studijní komise

člen Komise pro vědu, doktorská studia a internacionalizacii

člen Stipendijní komise


Katedra anglického jazyka a literaturyAnna Vychodilová

členka Studijní komise

členka Stipendijní komise

členka Technicko-administrativní komise


D - VV, bakalářské studium

Mgr. Lucie Jakubcová Hajdušková, Ph.D.

členka Studijní komise

členka Komise pro vědu, doktorská studia a internacionalizaci


Katedra výtvarné výchovy

Bc. Šárka Hanetšlegerová

předsedkyně Studijní komiseČJ - AJ, navazujcí magisterské studiumdoc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.

členka Studijní komise


Katedra speciální pedagogiky

Matěj Plachta

člen Stipendijní komise

PhDr. Renáta Listíková, Dr.

členka Studijní komise

členka Komise pro vědu, doktorská studia a internacionalizaci


Katedra francouzského jazyka a literatury


Bc. Dominika Erbeková

členka Komise pro vědu, doktorská studia a internacionalizaci

členka Ekonomické komise


FJ - PG, navazujcí magisterské studium


PhDr. David Greger, Ph.D.

předseda Legislativní komise

člen Ekonomické komise

člen Komise pro vědu, doktorská studia a internacionalizaci

člen Stipendijní komise


Ústav výzkumu a rozvoje vzděláváníIgora Vujoviče

člen Stipdendijní komise

člen Studijní komise
PhDr. Marie Linková, Ph.D.

členka Ekonomické komise


Katedra pedagogikyVeronika Martincová

členka Studijní komise

členka Stipendijní komise


D - ČJ, navazujcí magisterské studium

PhDr. Jiří Štípek, Ph.D.

předseda Ekonomické komise

člen Legislativní komise


Katedra informačních technologií a technické výchovyPoslední změna: 20. únor 2023 16:00 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: