Senátorky a senátoři

Senátoři a senátorky


Akademičtí pracovníci

Studenti

doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.

předseda AS PedF UK

předseda Legislativní komise

člen Ekonomické komise


Bc. Daniela Čechová

místopředsedkyně AS PedF UK

předsedkyně Technicko-administrativní komise

členka Ekonomické komise

PhDr. David Greger, Ph.D.

místopředseda AS PedF UK

člen Legislativní komise

člen Ekonomické komiseMgr. Tomáš Bederka

předseda Stipendijní komise

člen Legislativní komise

člen Studijní komise


doc. PhDr. Petr Chalupský, Ph.D.

člen Studijní komise


Petr Holub

člen Technicko-administrativní komise

člen Legislativní komise

PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.

předseda Studijní komiseMiroslav Kotrs

člen Stipendijní komise

člen Studijní komise

doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.

členka Studijní komise


Tomáš Malimánek

člen Stipendijní komise

člen Studijní komise


PhDr. Marie Linková, Ph.D.

členka Ekonomické komiseBc. Tereza Marešová

členka Stipendijní komise

členka Studijní komise
PhDr. Renáta Listíková, Dr.

členka Studijní komiseBc. Veronika Müllerová

členka Studijní komise

členka Legislativní komise

Mgr. Magdalena Novotná, Ph.D.

členka Ekonomické komise

členka Studijní komiseLenka Nováková

členka Legislativní komise

členka Stipendijní komisePhDr. Josef Stracený, CSc.

člen Ekonomické komise

člen Legislativní komiseBc. Nela Pastrnková

členka Stipendijní komise

členka Studijní komise


PhDr. Jiří Štípek, Ph.D.

předseda Ekonomické komise

člen Legislativní komiseMgr. Daniel Pražák, b. d. p.

člen Stipendijní komise

člen Studijní komise


MgA. et Mgr. Marek Valášek, Ph.D.

člen Studijní komiseBc. Veronika Valínová

členka Stipendijní komise

členka Studijní komisePhDr. Martin Dlouhý, Ph.D.

člen Ekonomické komise


Ondřej Vasiluk

člen Technicko-administrativní komise

člen Stipendijní komise


Poslední změna: 19. květen 2020 16:04 
Sdílet na: