Program jednání

Předběžný program jednání AS PedF UK

Dle čl. 3 odst. 1 Jednacího řádu AS PedF UK může být program jednání doplněn senátory přímo na jednání. Členové senátu mohou navrhnout doplnění, vypuštění nebo sloučení bodů programu zasedání. Materiály, které má AS PedF UK projednat, obdrží dle znění čl. 1 odst. 4 Jednacího řádu AS PedF UK členové senátu alespoň 5 kalendářních dní před konáním zasedání. Pokud není tento termín dodržen, postupuje senát dle znění zmíněné části Jednacího řádu AS PedF UK.


Zde zveřejněné předběžné body programu zasedání nejsou od data jejich zveřejnění do data zasedání AS PedF UK aktualizovány.


Zasedání dne 21. 6. 2022

Datum zveřejnění předběžného programu: 7. 6. 2022

Zasedání proběhne v místnosti R118.


  1. Schválení programu

  2. Administrativa

  3. Rozpis finančních prostředků PedF UK pro rok 2022

  4. Různé


Poslední změna: 20. červen 2022 10:27 
Sdílet na: