Program jednání

Předběžný program jednání AS PedF UK

Dle čl. 3 odst. 1 Jednacího řádu AS PedF UK může být program jednání doplněn senátory přímo na jednání. Členové senátu mohou navrhnout doplnění, vypuštění nebo sloučení bodů programu zasedání. Materiály, které má AS PedF UK projednat, obdrží dle znění čl. 1 odst. 4 Jednacího řádu AS PedF UK členové senátu alespoň 5 kalendářních dní před konáním zasedání. Pokud není tento termín dodržen, postupuje senát dle znění zmíněné části Jednacího řádu AS PedF UK.


Zde zveřejněné předběžné body programu zasedání nejsou od data jejich zveřejnění do data zasedání AS PedF UK aktualizovány.

Zasedání dne 17. 9. 2019

Datum zveřejnění předběžného programu: xx. 9. 2019


  1. Schválení programu

  2. Administrativa

  3. Projednání návrhu na zrušení ÚPRPŠ

  4. Projednání pověření vedoucí KITV

  5. Schválování podmínek přijímacího řízení pro rok 2020/21

  6. Představení koncepce KRL


  7. Diskuze o změnách Statutu PedF UK.

  8. Různé


Poslední změna: 17. září 2019 01:30 
Sdílet na: