Program jednání

Termíny jednání PedF UK

Zasedání senátu jsou svolávána jednou za 14 dní, a to v úterý ve 14.00 v místnosti R118.


V letním semestru 2023/2024 proběhnou zasedání v termínech: 27. 2., 12. 3., 26. 3., 23. 4., 7.5., 21. 5., 4. 6., 18. 6. a 17. 9. 2024.


Navrhovaný program jednání naleznete v tomto souboru [odkaz]. Zveřejněné předběžné body programu zasedání nejsou zpravidla od data jejich zveřejnění do data zasedání AS PedF UK aktualizovány.


Pozn. Dle čl. 3 odst. 1 Jednacího řádu AS PedF UK může být program jednání doplněn senátory přímo na jednání. Členové senátu mohou navrhnout doplnění, vypuštění nebo sloučení bodů programu zasedání. Materiály, které má AS PedF UK projednat, obdrží dle znění čl. 1 odst. 4 Jednacího řádu AS PedF UK členové senátu alespoň 5 kalendářních dní před konáním zasedání. Pokud není tento termín dodržen, postupuje senát dle znění zmíněné části Jednacího řádu AS PedF UK.
Poslední změna: 2. květen 2024 19:14 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: