Program jednání

Předběžný program jednání AS PedF UK

Dle čl. 3 odst. 1 Jednacího řádu AS PedF UK může být program jednání doplněn senátory přímo na jednání. Členové senátu mohou navrhnout doplnění, vypuštění nebo sloučení bodů programu zasedání. Materiály, které má AS PedF UK projednat, obdrží dle znění čl. 1 odst. 4 Jednacího řádu AS PedF UK členové senátu alespoň 5 kalendářních dní před konáním zasedání. Pokud není tento termín dodržen, postupuje senát dle znění zmíněné části Jednacího řádu AS PedF UK.


Zasedání senátu jsou svolávána jednou za 14 dní, a to v úterý ve 14.00 v místnosti R118.


V zimním semestru 2022/23 se jedná o termíny:


31.1., 28.2., 14.3. (zrušeno), 28.3., 11.4., 25.4., 9.5., 23.5., 6.6., 20.6.


Zde zveřejněné předběžné body programu zasedání nejsou od data jejich zveřejnění do data zasedání AS PedF UK aktualizovány.


Zasedání dne 28. 3. 2023


  1. Schválení programu

  2. Administrativa

  3. Schválení výsledků řádných voleb z 21. a 22. 3. 2023

  4. Akreditační spisy studijních programů katedry speciální pedagogiky - bakalářské Speciální pedagogiky/Logopedie a navazující magisterské Logopedie

  5. Prohlášení k protestům FF UK

  6. Projednání dílčí změny Přílohy č. 2 Statutu UK

  7. RůznéPoslední změna: 24. březen 2023 17:30 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: