Program jednání

Předběžný program jednání AS PedF UK

Dle čl. 3 odst. 1 Jednacího řádu AS PedF UK může být program jednání doplněn senátory přímo na jednání. Členové senátu mohou navrhnout doplnění, vypuštění nebo sloučení bodů programu zasedání. Materiály, které má AS PedF UK projednat, obdrží dle znění čl. 1 odst. 4 Jednacího řádu AS PedF UK členové senátu alespoň 5 kalendářních dní před konáním zasedání. Pokud není tento termín dodržen, postupuje senát dle znění zmíněné části Jednacího řádu AS PedF UK.


Zde zveřejněné předběžné body programu zasedání nejsou od data jejich zveřejnění do data zasedání AS PedF UK aktualizovány.

Zasedání dne 28. 5. 2019

Datum zveřejnění předběžného programu: 25. 5. 2019


  1. Schválení programu

  2. Administrativa

  3. Schvalování POS

  4. Schvalování podmínek přijímacího řízení do doktorského studia (podzimní termín)

  5. Schvalování akreditací doktorského studia

  6. Schvalování akreditací SPPG

  7. Schvalování nových členů VR

  8. Sociální stipendium

  9. Různé


Poslední změna: 25. květen 2019 12:02 
Sdílet na: