Zápisy 2017

Zápisy ze zasedání AS PedF UK 2017Zasedání AS dne 12. 12. 2017

Zápis č. 21/2017 ve formátu PDF

Program

 1. Schválení programu

 2. Slovo děkana

 3. Situace na katedře rusistiky a lingvodidaktiky

 4. Jednání o stipendiích

 5. Dopis doc. P. Chalupského

 6. Administrativa

 7. Různé

Zsedání AS dne 28. 11. 2017

Zápis č. 20/2017 ve formátu PDF

Program

 1. Schválení programu

 2. Administrativa

 3. Podmínky přijímacího řízení pro doktorské studium

 4. Zpráva ze Stipendijní komise AS PedF UK

 5. Různé


Zasedání AS dne 14. 11. 2017

Zápis č. 19/2017 ve formátu PDF

Program

 1. Schválení programu

 2. Administrativa

 3. Volba zástupce do RVŠ

 4. Vyjádření k financování veřejných vysokých škol

 5. Různé


Zasedání AS dne 31. 10. 2017

Zápis č. 18/2017 ve formátu PDF

Program

 1. Schválení programu

 2. Administrativa

 3. Úpravy rozvahy finančních prostředků na rok 2017

 4. Stipendia

 5. Různé


Zasedání AS dne 17. 10. 2017

Zápis č. 17/2017 ve formátu PDF

Program

 1. Schválení programu

 2. Administrativa

 3. Vystoupení prof. Černého - kandidáta na rektora

 4. Stipendia

 5. Různé


Zasedání AS dne 3. 10. 2017

Zápis č. 16/2017 ve formátu PDF

Program

 1. Schválení programu

 2. Přivítání nových senátorů

 3. Volba studentského místopředsedy

 4. Administrativa

 5. Zprávy z Ekonomické komise AS PedF UK

 6. Zápisy

 7. Různé


Zasedání AS dne 19. 9. 2017

Zápis č. 15/2017 ve formátu PDF

Program

 1. Administrativa

 2. Organizační řád

 3. Vyhlášení voleb do Akademického senátu UK

 4. Různé


Zasedání AS dne 5. 9. 2017

Zápis č. 14/2017 ve formátu PDF

Program

 1. Administrativa

 2. Podmínky přijímacího řízení

 3. Zprávy z ekonomické komise

 4. Zprávy o dislokaci

 5. Dopis prof. Černého

 6. Různé


Zasedání AS dne 27. 6. 2017

Zápis č. 13/2017 ve formátu PDF

Program

 1. Administrativa

 2. Stipendia

 3. Sloučení pracovišť

 4. Pověření vedoucích pracovišť

 5. Informace pana děkana

 6. Informace z jednání AS PedF

 7. Dopis M. Čapka Adamce

 8. Dopis Y. Kostelecké

 9. Různé


Zasedání AS dne 13. 6. 2017

Zápis č. 12/2017 ve formátu PDF

Program

 1. Administrativa

 2. Stipendia

 3. Shromáždění Akademické obce PedF UK

 4. Diskuse o mzdách

 5. Různé


Zasedání AS dne 30. 5. 2017

Zápis č. 11/2017 ve formátu PDF

Program

 1. Administrativa

 2. Schvalování vnitřních předpisů

 3. Diskuze o studentském hodnocení výuky

 4. Různé

Zasedání AS dne 16. 5. 2017

Zápis č. 10/2017 ve formátu PDF

Program

 1. Administrativa

 2. Zprávy

 3. Projednání návrhu kandidáta na funkci rektora UK

 4. Zpráva o stavu VVŠ - Ing. Koucký

 5. Různé


Zasedání AS dne 2. 5. 2017

Zápis č. 9/2017 ve formátu PDF

Program

 1. Administrativa

 2. Vnitřní předpisy fakulty

 3. Rozvaha příjmů a výdajů na rok 2017

 4. Výroční zpráva fakulty

 5. Návštěva J. M. rektora UK

 6. Různé - Studentské hodnocení výuky


Zasedání AS dne 18. 4. 2017

Zápis č. 8/2017 ve formátu PDF

Program

 1. Administrativa

 2. Legislativa

 3. Ekonomika

 4. Jednací řád AS PedF UK

 5. Různé


Zasedání AS dne 4. 4. 2017

Zápis č. 7/2017 ve formátu PDF

Program

 1. Přivítání nových senátorů z řad studentů

 2. Volba předsednictva AS PedF UK

 3. Administrativa

 4. Zpráva z jednání legislativní komise

 5. Zpráva předsedy Ekonomické komise AS PedF UK

 6. Zprávy z AS UK

 7. Různé


Zasedání AS dne 21. 3. 2017

Zápis č. 6/2017 ve formátu PDF

Program

 1. Administrativa

 2. Volby do AS PedF UK a AS UK

 3. Informace o přípravě předpisů

 4. Jednání Ekonomické komise


Zasedání AS dne 7. 3. 2017

Zápis č. 5/2017 ve formátu PDF

Program

 1. Principy dělení prostředků na programy Progres řešené na naší fakultě

 2. Institucionální akreditace

 3. Další zprávy z rektorátu a vedení fakulty

 4. Administrativa

 5. Volby

 6. Konkurzy


Zasedání AS dne 21. 2. 2017

Zápis č. 4/2017 ve formátu PDF

Program

 1. Administrativa

 2. Prodloužení funkčních období vedoucích kateder

 3. Výběrová řízení na fakultě

 4. Volba členů senátu do pracovních komisí

 5. Zpráva předsedy volební komise J. Straceného

 6. Zpráva z Legislativní komise AS PedF UK

 7. Různé


Zasedání AS dne 7. 2. 2017

Zápis č. 3/2017 ve formátu PDF

Program

 1. Přivítání nových studentských senátorů a administrativa

 2. Vyhlášení doplňovacích voleb do AS UK (Dalibor Neckář)

 3. Diskuze k dlouhodobému záměru

 4. Prodloužení funkčního období doc. I. Špirka

 5. Informace o VŘ na vedoucího TPO

 6. Informace k náhradním prostorám za budovu v Celetné ulici

 7. Informace z jednání komise pro vícekriteriální hodnocení

 8. Projednání zprávy o stavu VŠ

 9. Různé


Zasedání AS dne 24. 1. 2017

Zápis č. 2/2017 ve formátu PDF

Program

 1. Přivítání nových senátorů z řad studentů

 2. Administrativa

 3. Volba studentského místopředsedy AS PedF UK

 4. Volby do AS PedF UK

 5. Informace z RUK

 6. Prodloužení funkčních období vedoucích kateder

 7. Strategický záměr


Zasedání AS dne 10. 1. 2017

Zápis č. 1/2017 ve formátu PDF

Program

 1. Přivítání nových senátorů z řad studentů

 2. Administrativa

 3. Schvalování rozdělení čerpání stipendijního fondu na rok 2017

 4. Vyhlášení voleb do AS

 5. Práce na Volebním řádu a Jednacím řádu

 6. RůznéPoslední změna: 23. leden 2018 12:57 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: