Zápisy 2019

Zápisy ze zasedání AS PedF UK 2019


Zasedání AS dne 11. 6. 2019

Zápis č. 12/2019 ve formátu PDF

Program

 1. Schválení programu

 2. Administrativa

 3. Výroční zpráva za rok 2018

 4. Projednání návrhu na obsazení místa vedoucího katedry rusitiky a lingvodidaktiky

 5. Různé


Zasedání AS dne 28. 5. 2019

Zápis č. 11/2019 ve formátu PDF

Program

 1. Schválení programu

 2. Administrativa

 3. Schvalování Pravidel pro organizaci studia (POS)

 4. Stanovení kontrol ke SZZ - obhajoba závěrečné práce

 5. Schvalování podmínek přijímačího řízení do doktorského studia (podzimní termín)

 6. Vyjádření se k akreditacím doktorksého studia

 7. Vyjádření se k akreditacím SPPG

 8. Schvalování nových členů vědecké rady

 9. Sociální stipendium

 10. Různé


Zasedání AS dne 14. 5. 2019

Zápis č. 10/2019 ve formátu PDF

Program

 1. Schválení programu

 2. Administrativa

 3. Schvalování akreditací doktorského studia

 4. Různé


Zasedání AS dne 30. 4. 2019

Zápis č. 9/2019 ve formátu PDF

Program

 1. Schválení programu

 2. Administrativa

 3. Zpráva Ekonomické komise AS PedF UK

 4. Schvalování Rozpisu finančních prostředků na rok 2019

 5. Schvalování výroční zprávy o hospodaření

 6. Diskuse ke změnám Pravidel pro organizaci studia (POS)

 7. Diskuse ke změnám OPAD č. 21/2018

 8. Různé


Zasedání AS dne 16. 4. 2019

Zápis č. 8/2019 ve formátu PDF

Program

 1. Schválení programu

 2. Administrativa

 3. Slavnostní převzetí volební urny

 4. Představení komise pro etiku ve výzkumu

 5. Projednání volby děkana

 6. Různé


Zasedání AS dne 2. 4. 2019

Zápis č. 7/2019 ve formátu PDF

Program

 1. Schválení programu

 2. Přivítání nových senátorů

 3. Administrativa

 4. Volba předsedy AS

 5. Volba místopředsedy AS

 6. Schválení jednacího řádu vědecké rady PedF UK

 7. Různé


Zasedání AS dne 19. 3. 2019

Zápis č. 6/2019 ve formátu PDF

Program

 1. Schválení programu

 2. Administrativa

 3. Výsledky voleb do AS PedF UK

 4. Zprávy z ekonomické komise

 5. Aktualizace strategického záměru na rok 2019

 6. Různé


Zasedání AS dne 5. 3. 2019

Zápis č. 5/2019 ve formátu PDF

Program

 1. Schválení programu

 2. Administrativa

 3. Informace k probíhajícím akreditacím na PedF UK

 4. Různé


Zasedání AS dne 19. 2. 2019

Zápis č. 4/2019 ve formátu PDF

Program

 1. Schválení programu

 2. Administrativa

 3. Různé


Zasedání AS dne 5. 2. 2019

Zápis č. 3/2019 ve formátu PDF

Program

 1. Schválení programu

 2. Administrativa

 3. Zprávy ze zasedání AS UK

 4. Pravidla pro organizaci studia

 5. Různé


Zasedání AS dne 22. 1. 2019

Zápis č. 2/2019 ve formátu PDF

Program

 1. Schválení programu

 2. Administrativa

 3. Stipendia

 4. Diskuze k novele zákona o pedagogických pracovnících

 5. Různé


Zasedání AS dne 8. 1. 2019

Zápis č. 1/2019 ve formátu PDF

Program

 1. Schválení programu

 2. Administrativa

 3. Vyhlášení voleb do AS PedF UK

 4. Diskuze k novele zákona o pedagogických pracovnících

 5. Diskuse k finančnímu ohodnocení vědeckých pracovníků

 6. Různé

Poslední změna: 24. červen 2019 18:42 
Sdílet na: