Zápisy 2019

Zápisy ze zasedání AS PedF UK 2019

Shromáždění akademické obce - svolání

Akademický senát na svém jednání 7. 1. 2020 rozhodl o svolání shromáždění akademické obce Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

Rozhodnutí o svolání akademické obce


Vyjádření ke koncepci dokumentu Hlavní směry vzdělávací politiky ČR do roku 2030+

Vyjádření vzniklo na základě diskuze akademického senátu, vedení fakulty a členů akademické obce.

Znění vyjádření ve formátu PDF


Zasedání AS dne 10. 12. 2019

Zápis č. 19/2019 ve formátu PDF

Program

 1. Schválení programu

 2. Administrativa

 3. Změny Statutu PedF UK

 4. Podmínky přijímacího řízení

 5. Rozdělení čerpání stipendijního fondu na rok 2020

 6. Projednání možnosti připojit se ke stanovisku FF UK

 7. Vyjádření se ke koncepci Hlavní směry vzdělávací politiky ČR do roku 2030+

 8. Různé


Zasedání AS dne 26. 11. 2019

Zápis č. 18/2019 ve formátu PDF

Program

 1. Schválení programu

 2. Administrativa

 3. Projednání akreditací

 4. Schválení podmínek přijímacího řízení Ph.D. studia

 5. Schvalování změn Volebního řádu a Statutu PedF UK

 6. Projednání možnosti připojit se ke stanovisku FF UK

 7. Vyjádření se ke koncepci Hlavní směry vzdělávací politiky ČR do roku 2030+

 8. Různé


Zasedání AS dne 12. 11. 2019

Zápis č. 17/2019 ve formátu PDF

Program

 1. Schválení programu

 2. Administrativa

 3. Projednání akreditací

 4. Stipendia

 5. Investiční akce na fakultě a univerzitě

 6. Různé


Zasedání AS dne 15. 10. 2019

Zápis č. 16/2019 ve formátu PDF

Program

 1. Schválení programu

 2. Administrativa

 3. Zpráva stipendijní komise

 4. Zpráva z ekonomické komise (hospodaření 1-8, úprava rozpisu finančních prostředků)

 5. Vyjádření AS k situaci ohledně smlouvy s Home Credit International

 6. Diskuse k přesunu termínu zápisu v podzimním termínu SZZ

 7. Vyjádření k akreditacím

 8. Různé


Zasedání AS dne 1. 10. 2019

Zápis č. 15/2019 ve formátu PDF

Program

 1. Schválení programu

 2. Administrativa

 3. Diskuse s prof. Veteškou

 4. Zpráva z legislativní komise

 5. Různé


Zasedání AS dne 17. 9. 2019

Zápis č. 14/2019 ve formátu PDF

Program

 1. Schválení programu

 2. Administrativa

 3. Projednání návrhu na zrušení ÚPRPŠ

 4. Projednání pověření vedoucí KTV

 5. Schvalování podmínek přijímacího řízení pro rok 2020/2021

 6. Projednání koncepce KRL

 7. Diskuze o změnách Statutu PedF UK

 8. Různé


Zasedání AS dne 3. 9. 2019

Zápis č. 13/2019 ve formátu PDF

Program

 1. Schválení programu

 2. Administrativa

 3. Vyhlášení voleb děkana 2020

 4. Projednání návrhu na pověření vedoucí KPPP

 5. Informace pana děkana (k situaci ÚPRPŠ a KTV)

 6. Projednání podmínek příjímacího řízení 2020/2021

 7. Různé


Zasedání AS dne 11. 6. 2019

Zápis č. 12/2019 ve formátu PDF

Program

 1. Schválení programu

 2. Administrativa

 3. Výroční zpráva za rok 2018

 4. Projednání návrhu na obsazení místa vedoucího katedry rusitiky a lingvodidaktiky

 5. Různé


Zasedání AS dne 28. 5. 2019

Zápis č. 11/2019 ve formátu PDF

Program

 1. Schválení programu

 2. Administrativa

 3. Schvalování Pravidel pro organizaci studia (POS)

 4. Stanovení kontrol ke SZZ - obhajoba závěrečné práce

 5. Schvalování podmínek přijímačího řízení do doktorského studia (podzimní termín)

 6. Vyjádření se k akreditacím doktorksého studia

 7. Vyjádření se k akreditacím SPPG

 8. Schvalování nových členů vědecké rady

 9. Sociální stipendium

 10. Různé


Zasedání AS dne 14. 5. 2019

Zápis č. 10/2019 ve formátu PDF

Program

 1. Schválení programu

 2. Administrativa

 3. Schvalování akreditací doktorského studia

 4. Různé


Zasedání AS dne 30. 4. 2019

Zápis č. 9/2019 ve formátu PDF

Program

 1. Schválení programu

 2. Administrativa

 3. Zpráva Ekonomické komise AS PedF UK

 4. Schvalování Rozpisu finančních prostředků na rok 2019

 5. Schvalování výroční zprávy o hospodaření

 6. Diskuse ke změnám Pravidel pro organizaci studia (POS)

 7. Diskuse ke změnám OPAD č. 21/2018

 8. Různé


Zasedání AS dne 16. 4. 2019

Zápis č. 8/2019 ve formátu PDF

Program

 1. Schválení programu

 2. Administrativa

 3. Slavnostní převzetí volební urny

 4. Představení komise pro etiku ve výzkumu

 5. Projednání volby děkana

 6. Různé


Zasedání AS dne 2. 4. 2019

Zápis č. 7/2019 ve formátu PDF

Program

 1. Schválení programu

 2. Přivítání nových senátorů

 3. Administrativa

 4. Volba předsedy AS

 5. Volba místopředsedy AS

 6. Schválení jednacího řádu vědecké rady PedF UK

 7. Různé


Zasedání AS dne 19. 3. 2019

Zápis č. 6/2019 ve formátu PDF

Program

 1. Schválení programu

 2. Administrativa

 3. Výsledky voleb do AS PedF UK

 4. Zprávy z ekonomické komise

 5. Aktualizace strategického záměru na rok 2019

 6. Různé


Zasedání AS dne 5. 3. 2019

Zápis č. 5/2019 ve formátu PDF

Program

 1. Schválení programu

 2. Administrativa

 3. Informace k probíhajícím akreditacím na PedF UK

 4. Různé


Zasedání AS dne 19. 2. 2019

Zápis č. 4/2019 ve formátu PDF

Program

 1. Schválení programu

 2. Administrativa

 3. Různé


Zasedání AS dne 5. 2. 2019

Zápis č. 3/2019 ve formátu PDF

Program

 1. Schválení programu

 2. Administrativa

 3. Zprávy ze zasedání AS UK

 4. Pravidla pro organizaci studia

 5. Různé


Zasedání AS dne 22. 1. 2019

Zápis č. 2/2019 ve formátu PDF

Program

 1. Schválení programu

 2. Administrativa

 3. Stipendia

 4. Diskuze k novele zákona o pedagogických pracovnících

 5. Různé


Zasedání AS dne 8. 1. 2019

Zápis č. 1/2019 ve formátu PDF

Program

 1. Schválení programu

 2. Administrativa

 3. Vyhlášení voleb do AS PedF UK

 4. Diskuze k novele zákona o pedagogických pracovnících

 5. Diskuse k finančnímu ohodnocení vědeckých pracovníků

 6. Různé

Poslední změna: 24. únor 2020 21:04 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: