Zápisy 2016

Zasedání AS dne 12. 1. 2016

Zápis č. 1/2016 ve formátu PDF

Program

 1. Kontrola zápisu a běžná agenda

 2. Informace proděkana M. Adamce

 3. Změna přílohy č. 1 Pravidel pro organizaci studia

 4. Volby do AS PedF UK

 5. Prodloužení akreditace na dostudování stávajících studentů

 6. Různé

Zasedání AS dne 26. 1. 2016

Zápis č.2/2016 ve formátu PDF

Program

 1. Kontrola zápisu a běžná agenda

 2. Informace paní děkanky

 3. Stipendia

 4. Návrh na zbavení mandátu senátora Jakuba Dvořáka

 5. Vyhlášení voleb do AS PedF UK

 6. Vyhlášení termínu projednání návrhu na jmenování děkana fakulty

 7. různé

Zasedání AS dne 9. 2. 2016

Zápis č. 3/2016 ve formátu PDF

Program

 1. Kontrola zápisu a běžná agenda

 2. Informace pana proděkana Nedělky

 3. Medaile fakulty

 4. Vyhlášení voleb do AS PedF UK

 5. Různé

Zasedání AS dne 23. 2. 2016

Zápis č. 4/2016 ve formátu PDF

Program

 1. Kontrola zápisu a běžná agenda

 2. Schválení navýšení částky na účelová stipendia

 3. Informace o výsledcích hospodaření za rok 2015

 4. Informace paní děkanky, dlouhodobý záměr fakulty

 5. Různé

Zasedání AS dne 8. 3. 2016

Zápis č. 5/2016 ve formátu PDF

Program

 1. Kontrola zápisu a běžná agenda

 2. Diskuze k aktualizaci Dlouhodobého záměru fakulty

 3. Různé

Zasedání AS dne 22. 3. 2016

Zápis č. 6/2016 ve formátu PDF

Program

 1. Kontrola zápisu a běžná agenda

 2. Akreditační spisy

 3. Dlouhodobý záměr

 4. Různé

Zasedání AS dne 5. 4. 2016

Zápis č. 7/2016 ve formátu PDF

Program

 1. Kontrola zápisu a běžná agenda

 2. Volby do AS

 3. Stipendijní fond

 4. Vícekriteriální hodnocení

 5. Akreditace studijního oboru Učitelství pro 1.stupeň základní školy

Zasedání AS dne 19. 4. 2016

Zápis č. 8/2016 ve formátu PDF

Program

 1. Kontrola zápisu a běžná agenda

 2. Informace paní děkanky

 3. Mimořádné přijímací řízení na obor Speciální pedagogika v kombinaci

 4. Představení rozpočtu fakulty pro rok 2016

 5. Schvalování podmínek pro rozdělování stipendií

 6. Informace z AS UK

 7. Různé

Zasedání AS dne 3. 5. 2016

Zápis č. 9/2016 ve formátu PDF

Program

 1. Kontrola zápisu a běžná agenda

 2. Schvalování členů Disciplinární komise

 3. Informace paní děkanky, rozloučení se s odcházejícími členy z řad zaměstnanců a přivítání 3 nových členů z řad studentů

 4. Schvalování novely Pravidel pro přiznávání stipendií

 5. Výroční zpráva o hospodaření fakulty

 6. Různé (volba členů do komisí, výběrová řízení na fakultě, studentské hodnocení výuky – výsledky

Zasedání AS dne 17. 5. 2016

Zápis č. 10/2016 ve formátu PDF

Program

 1. Kontrola zápisu a běžná agenda

 2. Rozlepování obálek s nominanty na kandidáty na post děkana PedF UK

 3. Anketa – studentské hodnocení výuky, zodpovězení otázek senátu panem proděkanem Adamcem

 4. Informace paní děkanky – fakulta v mediálním prostoru

 5. Různé – výběrová řízení na fakultě, volba členů do komisí, informace předsedkyně Technicko-administrativní komise

Zasedání AS dne 31. 5. 2016

Zápis č. 11/2016 ve formátu PDF

Program

 1. Kontrola zápisu a běžná agenda

 2. Schválení výroční zprávy o hospodaření za rok 2015

 3. Informace o akreditaci pro Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

 4. Informace paní děkanky

 5. Schvalování nových členů Technicko-administrativní komise

 6. Průběh shromáždění Akademické obce – představení kandidátů na post děkana fakulty

 7. Organizace shromáždění AS PedF UK 14. 6. 2016

Zasedání AS dne 14. 6. 2016

Zápis č. 12/2016 ve formátu PDF

Program

 1. Kontrola zápisu a běžná agenda

 2. Návrhy na Medaile univerzity

 3. Návrh na člena disciplinární komise

 4. Smlouva o pronájmu budovy v Brandýse nad Labem

 5. Video ze shromáždění akademické obce

 6. Diskuze s nominanty na kandidáta na funkci děkana PedF UK

 7. Různé

Zasedání AS dne 28. 6. 2016

Zápis č. 13/2016 ve formátu PDF

Program

 1. Kontrola zápisu a běžná agenda

 2. Návrh na udělení medaile fakulty paní profesorce R. Wildové

 3. Otázka platnosti mandátu senátorky Jany Kubešové

 4. Volba kandidáta na děkana fakulty

 5. Vyhlášení výsledků volby

Zasedání AS dne 6. 9. 2016

Zápis č. 14/2016 ve formátu PDF

Program

 1. Běžná agenda

 2. Vypsání doplňujících voleb do senátu

 3. Informace o přijímacím řízení a zápisech

 4. Představení vedení fakulty

 5. Vědecká rada

 6. Různé


Zasedání AS dne 20. 9. 2016

Zápis č. 15/2016 ve formátu PDF

Program

 1. Běžná agenda

 2. Diskuze k vypsání VŘ na provozovatele bufetu

 3. Projednání opatření k podmínkám přiznání a vyplácení účelového stipendia

 4. Informace o přijímacím řízení

 5. Změna Organizačního řádu

 6. Vědecká rada

 7. Vyhlášení doplňujících voleb v I. kurii zaměstnanecké


Zasedání AS dne 4. 10. 2016

Zápis č. 16/2016 ve formátu PDF

Program

 1. Běžná agenda

 2. Přijímací řízení

 3. Garanti studijních programů

 4. Medaile univerzity

 5. Různé


Zasedání AS dne 18. 10. 2016

Zápis č. 17/2016 ve formátu PDF

Program

 1. Kontrola zápisu a běžná agenda

 2. Medaile fakulty

 3. KPPg

 4. Stipendia

 5. Komise

 6. Různé


Zasedání AS dne 1. 11. 2016

Zápis č. 18/2016 ve formátu PDF

Program

 1. Vyhlášení výsledků voleb

 2. Kontrola zápisu a běžná agenda

 3. Stipendia

 4. Přijímací řízení

 5. Informace z ekonomické komise

 6. Různé


Zasedání AS dne 15. 11. 2016

Zápis č. 19/2016 ve formátu PDF

Program

 1. Kontrola zápisu a běžná agenda

 2. Stipendia

 3. Informace ze setkání AS PedF ČR

 4. Informace o jednání AS UK

 5. Různé


Zasedání AS dne 29. 11. 2016

Zápis č. 20/2016 ve formátu PDF

Program

 1. Kontrola zápisu a běžná agenda

 2. Informace o jednání AS UK

 3. Různé


Zasedání AS dne 13. 12. 2016

Zápis č. 21/2016 ve formátu PDF

Program

 1. Přivítání nové senátorky

 2. Rozloučení se se stávajícími studentskými senátory

 3. Stipendijní fond

 4. Administrativa a různé


Poslední změna: 19. prosinec 2016 17:47 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: