Zápisy 2018

Zápisy ze zasedání AS PedF UK 2018

Zasedání AS dne 11. 12. 2018

Zápis č. 20/2018 ve formátu PDF

Program

 1. Schválení programu

 2. Administrativa

 3. Projednání navýšení mezd

 4. Projednání čerpání stipendijního fondu v roce 2019

 5. Různé


Zasedání AS dne 27. 11. 2018

Zápis č 19/2018 ve formátu PDF

Program

 1. Schválení programu

 2. Administrativa

 3. Schvalování podmínek přijímacího řízení do doktorandských studijních programů

 4. Různé


Zasedání AS dne 13. 11. 2018

Zápis č. 18/2018 ve formátu PDF

Program

 1. Schválení programu

 2. Administrativa

 3. Nájemní smlouvy

 4. Prospěchová stipendia

 5. Různé


Zasedání AS dne 30. 10. 2018

Zápis č. 17/2018 ve formátu PDF

Program

 1. Schválení programu

 2. Administrativa

 3. Zprávy z ekonomické komise - úprava rozpisu finančních prostředků na rok 2018

 4. Prospěchová stipendia

 5. Různé


Zasedání AS dne 16. 10. 2018

Zápis č. 16/2018 ve formátu PDF

Program

 1. Schválení programu

 2. Administrativa

 3. Projednání návrhů na členy disciplinární komise

 4. Informace ke stipendiím

 5. Různé


Zasedání AS dne 2. 10. 2018

Zápis č. 15/2018 ve formátu PDF

Program

 1. Schválení programu

 2. Administrativa

 3. Vyjádření k návrhu členů disciplinární komise

 4. Schvalování členů vědecké rady

 5. Různé


Zasedání AS dne 18. 9. 2018

Zápis č. 14/2018 ve formátu PDF

Program

 1. Schválení programu

 2. Administrativa

 3. Schválení podmínek přijímacího řízení

 4. Diskuze k pravidlům pro organizaci studia

 5. Různé


Zasedání AS dne 4. 9. 2018

Zápis č. 13/2018 ve formátu PDF

Program

 1. Schválení programu

 2. Administrativa

 3. Vyjádření ke smlouvám

 4. Projednání podmínek přijímacího řízení

 5. Diskuze k pravidlům organizace studia

 6. Různé


Zasedání AS dne 26. 6. 2018

Zápis č. 12/2018 ve formátu PDF

Program

 1. Schválení programu

 2. Administrativa

 3. Výroční zpráva 2017

 4. Akreditace oboru andragogika a management vzdělávání

 5. Projednání návrhu pověření vedoucího katedry hudební výchovy

 6. Pronájmy fakulty

 7. Hodnocení výuky studenty

 8. Různé


Zasedání AS dne 12. 6. 2018

Zápis č. 11/2018 ve formátu PDF

Program

 1. Schválení programu

 2. Administrativa

 3. Diskuse o stipendiích

 4. Různé


Zasedání AS dne 29. 5. 2018

Zápis č. 10/2018 ve formátu PDF

Program

 1. Schválení programu

 2. Administrativa

 3. Výsledky vícekriteriálního hodnocení

 4. Dlouhodbé pronájmy budov PedF

 5. Pověření vedoucího KBES

 6. Aktuální studijní záležitosti

 7. Různé


Zasedání AS dne 15. 5. 2018

Zápis č. 9/2018 ve formátu PDF

Program

 1. Schválení programu

 2. Administrativa

 3. Projednání akreditace doktorského studia katedry chemie a didaktiky chemie

 4. Různé


Mimořádné zasedání AS dne 2. 5. 2018

Zápis č. 1MZ/2018 ve formátu PDF

Příloha - rozpis finančních prostředků na rok 2018 ve formátu PDF

Program

 1. Schválení programu

 2. Projednání a vyjádření k akreditacím doktorských studií

 3. Schvalování rozpisu finančních prostředků na kalendářní rok 2018

 4. Rozprava o mzdách na PedF UK

 5. Různé


Zasedání AS dne 17. 4. 2018

Zápis č. 8/2018 ve formátu PDF

Program

 1. Schválení programu

 2. Administrativa

 3. Projednání návrhu na jmenování proděkana pro vědu a výzkum

 4. Představení rozvojových programů proděkanem V. Teodoridisem

 5. Výroční zpráva o hospodaření

 6. Informace o čerpání projektů

 7. Různé


Zasedání AS dne 3. 4. 2018

Zápis č. 7/2018 ve formátu PDF

Program

 1. Schválení programu

 2. Administrativa

 3. Diskuse k opatření děkana k vnitřnímu mzdovému předpisu

 4. Různé


Zasedání AS dne 20. 3. 2018

Zápis č. 6/2018 ve formátu PDF

Program

 1. Schválení programu

 2. Administrativa

 3. Výsledky voleb do AS PedF UK

 4. Změna Volebního řádu AS PedF UK

 5. Zpráva o výsledcích hospodaření za rok 2017

 6. Diskuze nad opatřením děkana k Vnitřnímu mzdovému předpisu UK

 7. Různé


Zasedání AS dne 6. 3. 2018

Zápis č. 5/2018 ve formátu PDF

Program

 1. Schválení programu

 2. Administrativa

 3. Situace na ÚPRPŠ

 4. Zprávy z kolegia děkana

 5. Zprávy z jednání AS UK

 6. Různé


Zasedání AS dne 20. 2. 2018

Zápis č. 4/2018 ve formátu PDF

Program

 1. Schválení programu

 2. Administrativa

 3. Schválení akreditačních spisů

 4. Akreditace Učitelství pro 1. stupeň

 5. Akreditace Edukace a interpretace kulturně historického dědictví

 6. Akreditace Andragogika a školský management

 7. Různé


Zasedání AS dne 6. 2. 2018

Zápis č. 3/2018 ve formátu PDF

Program

 1. Schválení programu

 2. Administrativa

 3. Dopis pana děkana (bod 3 - přejmenování katedry primární pedagogiky)

 4. Aktualizace dlouhodobého záměru

 5. Dopis pana děkana (bod 1 a 2)

 6. Čekání na zkoušky

 7. Dopis studenta ohledně omezování cyklistické přepravy v centru města

 8. Různé


Zasedání AS dne 23. 1. 2018

Zápis č. 2/2018 ve formátu PDF

Program

 1. Schválení programu

 2. Administrativa

 3. Vyhlášení voleb do AS PedF UK

 4. Různé


Zasedání AS dne 9. 1. 2018

Zápis č. 1/2018 ve formátu PDF

Program

 1. Schválení programu

 2. Administrativa

 3. Vyhlášení voleb do AS PedF UK

 4. Různé

Poslední změna: 6. leden 2019 10:52 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: