Zápisy 2021

Zápisy ze zasedání AS PedF UK 2021

Zasedání AS dne 7. 12. 2021

zápis č. 17/2021 ve formátu PDF

 1. Schválení programu

 2. Administrativa

 3. Akreditace NMgr. programu Edukace a interpretace v oblasti kulturního dědictví

 4. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy v Brandýse n. Labem

 5. Studenty organizované PCR testování na fakultě

 6. Různé


Zasedání AS dne 23. 11. 2021

zápis č. 16/2021 ve formátu PDF

 1. Schválení programu

 2. Administrativa

 3. OPAD - Standardy doktorského studia

 4. Prospěchová stipendia

 5. Diskuse - možnosti přechodu na online výuku vzhledem k

  šíření pandemie SARS-Cov-2

 6. Různé


Zasedání AS dne 9. 11. 2021

Zápis č. 15/2021 ve formátu PDF

 1. Schválení programu

 2. Administrativa

 3. Vyhlášení doplňujících voleb do AS UK

 4. Podmínky přijímacího řízení doktorských programů 2022/2023

 5. Různé


Zasedání AS dne 26. 10. 2021

Zápis č. 14/2021 ve formátu PDF

 1. Schválení programu

 2. Administrativa

 3. Návrh na úpravu čerpání Stipendijního fondu pro rok 2021

 4. Zpráva o výsledcích hospodaření k 31. 8. 2021 a návrh úpravy rozpisu prostředků

 5. Diskuse o Memorandu o podpoře reformy přípravy učitelů a učitelek v ČR

 6. Různé


Zasedání AS dne 14. 9. 2021

Zápis č. 13/2021 ve formátu PDF

 1. Schválení programu

 2. Administrativa

 3. Schválení podmínek přijímacího řízení pro rok 2022/2023

 4. Různé


Zasedání AS dne 22. 6. 2021

Zápis č. 12/2021 ve formátu PDF

 1. Schválení programu

 2. Administrativa

 3. Návrh změn podmínek přijímacího řízení 2021/2022 v cizojazyčných programech

 4. Představení kandidátů na rektora


Zasedání AS dne 8. 6. 2021

Zápis č. 11/2021 ve formátu PDF

 1. Schválení programu

 2. Administrativa

 3. Jednací řád Vědecké rady PedF UK

 4. Volby do AS PedF UK

 5. Diskuse o podobě setkání s kandidáty na rektora dne 22. 6. 2021

 6. Různé


Shromáždění akademické obce - svolání

Akademický senát na svém jednání 25. 5. 2021 rozhodl o svolání shromáždění akademické obce Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

Rozhodnutí o svolání akademické obce


Zasedání AS dne 25. 5. 2021

Zápis č. 10/2021 ve formátu PDF

 1. Schválení programu

 2. Administrativa

 3. Představení kandidátky na studijní proděkanku

 4. Vyhlášení mimořádného stavu na PedF UK

 5. Rozpis finančních prostředků pro rok 2021

 6. Diskuse o podobě setkání s kandidáty na rektora dne 22. 6.

 7. Různé


Zasedání AS dne 11. 5. 2021

Zápis č. 9/2021 ve formátu PDF

 1. Schválení programu

 2. Administrativa

 3. Výroční zpráva o hospodaření PedF UK za rok 2020

 4. Výroční zpráva PedF UK za rok 2020

 5. Návrh změn podmínek přijímacího řízení 2021/2022

 6. Vyhlášení doplňujících voleb do AS PedF UK

 7. Různé


Zasedání AS dne 13. 4. 2021

Zápis č. 8/2021 ve formátu PDF

 1. Schválení programu

 2. Administrativa

 3. Volba místopředsedy za studenty

 4. Podmínky přijímacího řízení DSP Didaktika českého jazyka

 5. Různé


Zasedání AS dne 30. 3. 2021

Zápis č. 7/2021 ve formátu PDF

 1. Schválení programu

 2. Administrativa

 3. Rozdělení prostředků na programy Progres

 4. Zprávy z voleb do AS PedF UK

 5. Různé


Zasedání AS dne 16. 3. 2021

Zápis č. 6/2021 ve formátu PDF

 1. Schválení programu

 2. Administrativa

 3. Aktualizace Strategického záměru pro rok 2021

 4. Návrh čerpání Stipendijního fondu na rok 2021

 5. Podmínky přijímacího řízení pro studijní programy pro samoplátce

 6. Nominace člena Komise pro vícekriteriální hodnocení

 7. Různé


Zasedání AS dne 2. 3. 2021

Zápis č. 5/2021 ve formátu PDF

 1. Schválení programu

 2. Administrativa

 3. Aktualizace Strategického záměru pro rok 2021

 4. Různé


Zasedání AS dne 16. 2. 2021

Zápis č. 4/2021 ve formátu PDF

 1. Schválení programu

 2. Administrativa

 3. Strategický záměr PedF UK na období 2021-2025

 4. Různé


Zasedání AS dne 2. 2. 2021

Zápis č. 3/2021 ve formátu PDF

 1. Schválení programu

 2. Administrativa

 3. Hodnocení Strategického záměru PedF UK na rok 2020

 4. Různé


Zasedání AS dne 19. 1. 2021

Zápis č. 2/2021 ve formátu PDF

 1. Schválení programu

 2. Administrativa

 3. Vyhlášení voleb do AS PedF UK

 4. Různé


Zasedání AS dne 5. 1. 2021


Zápis č. 1/2021 ve formátu PDF

 1. Schválení programu

 2. Administrativa

 3. Volby do AS PedF UK a diskuse o možnosti voleb online

 4. Různé


Poslední změna: 27. leden 2023 16:12 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: