prof. Radka Wildová

Členka kolegia děkana

 • věnuje se spolupráci UK PedF s dalšími institucemi zajišťujícími rozvoj

  učitelského vzdělávání

  v ČR i v zahraničí

 • garantuje rozvoj kvality 

  vzdělávací činnosti na UK PedF

 • zajišťuje styk s medii v otázkách

  přípravy učitelů v ČR a v zahraničí

Životopis

 • učitelka na ZŠ

  (1986 - 1996)

 • Katedra primární pedagogiky PedF UK v Praze

  (1989 - dosud)

 • proděkanka pro studium na PedF UK 

  (2003 - 2009)

 • děkanka UK PedF

  (2009 - 2017)

 • členka Kolegia rektora UK

  (2016 - 2017)

 • členka Kolegia děkana UK PedF 

  (2017 - dosud)

 • prorektorka pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti na UK 

  (2017 - dosud)


Radka Wildova (1965) vystudovala obor učitelství pro 1. st. ZŠ na UK PedF. Od roku 1989 působí na Katedře primární pedagogiky UK PedF a odborně se zabývá oblastí rozvoje počáteční čtenářské gramotnosti a pregramotnosti. V této oblasti realizuje svou vědeckovýzkumnou a pedagogickou činnost. Je autorkou několika zásadních publikací a odborných statí týkajících se problematiky rozvoje čtenářské gramotnosti a pregramotnosti. Rozsáhlá je její činnost v oblasti doktorských studií.

RW je členkou řady domácích a zahraničních odborných organizací či uskupení. (Např. International Reading Association, Council of Europe - Výbor po rozvoj vzdělávací činnosti atd.)


Poslední změna: 3. listopad 2020 11:36 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: