• Kalendář

KalendářJubilejní, již pátá konference Pražská rusistika 2017 navazuje na tradici studentských vědeckých konferencí Pražská rusistika (dříve také probíhala v rámci studentských odborných vědeckých činností  - SVOČ). Jejím cílem je vytvořit prostor pro navázání dialogu mezi začínajícími badateli (tj. studenty magisterských a doktorských studijních programů se zaměřením na rusistiku – učitelství RJ, překladatelství RJ, ruská filologie, apod.).


Jsme přesvědčeni, že možnost osobního setkání a vzájemné diskuse o přednesených příspěvcích nejen obohatí všechny zúčastněné, ale projeví se také zvýšením úrovně zájmu o současný výzkum v oblasti rusistiky a o tento obor mezi začínajícími badateli obecně. Jednání budou probíhat ve třech paralelních sekcích (lingvistická, literárněvědná, lingvodidaktická), letošní ročník konference nemá jednotící téma – cílem je poukázat na nejrůznější aspekty současného vědeckého rusistického bádání.


Kromě přímé účasti je zahraničním účastníkům nabízena možnost zaslat příspěvek do sborníku k publikaci.

Začátek akce 13. dubna 2017
Konec akce 13. dubna 2017
Webové stránky http://krl.pedf.cuni.cz/
Místo konání akce Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1
Sdílet na: