Registrace na konference

Slavnostní konference k 70. výročí založení Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

15.11.2016


PedF UK Magdalény Rettigové 4, Praha 1, RUK Ovocný trh 3, Praha 1

pořádá: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

Cílem konference je připomenout významné výročí založení pražské pedagogické fakulty, jež je zároveň výročím začátku systematického univerzitního vzdělávání učitelů v českých zemích a na Slovensku. Na pozadí reflexe uplynulých dekád má konference poukázat na aktuální problémy přípravy pedagogických pracovníků, z nichž některé mají nadčasový charakter a širší společensko-politické kontexty. V neposlední řadě je cílem konference také referovat o vývoji pedagogických fakult v uplynulém desetiletí a nastínit jejich plány do budoucna. Konference nabídne svým účastníkům z řad akademických pracovníků, studentů i absolventů také příležitost ke společenskému setkání a kulturní zážitek v podobě koncertu. V rámci slavnostního shromáždění budou uděleny medaile Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy několika význačným osobnostem, které k rozvoji fakulty nemalým dílem přispěly. 

 

Program

8.00 – 9.00 Prezence (vestibul)

9.00 – 9.30 Zahájení konference (aula)

9.30 – 12.00 Dopolední blok referátů (aula)

12.00 – 13.00 Přestávka na oběd

13.00 – 16.00 Odpolední blok referátů (aula)

18.00 – 19.00 Slavnostní shromáždění ve Velké aule Karolina

19.00 – 20.00 Koncert

20.00 – 22.00 Raut v reprezentačních prostorách Karolina

Poslední změna: 19. květen 2004 16:46 
print
Sdílet na: