prof. Martin Bílek

Proděkan pro celoživotní a distanční vzdělávání


 • vzdělávací programy celoživotního vzdělávání

 • koncepce a organizace distančního vzdělávání

 • podíl na tvorbě koncepce studijních programů a oborů ve spolupráci s ostatními proděkany a garanty studijních programů a oborů

 • spolupráce s institucemi zaměřenými na celoživotní a distanční vzdělávání

 • hodnocení výuky studenty

Životopis

 • Katedra chemie PřF (PdF) UHK

  (1988 - 2017)

 • Katedra pedagogiky UJEP

  (2001 - 2010)

 • Katedra chemie FPV UKF Nitra

  (2008 - 2014)

 • Katedra chemie FPV UMB Banská Bystrica

  (2016 - 2017)

 • Katedra chemie a didaktiky chemie PedF UK

  (2017 - dosud)

 • Proděkan pro vědu a výzkum PedF UK

  (2018 - 2020)

 • Proděkan pro celoživotní a distanční vzdělávání

  (2020 - dosud)Prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D. vystudoval Pedagogickou fakultu v Hradci Králové v oboru učitelství chemie a fyziky, získal titul Ph.D. v oboru pedagogika na PedF UK a je habilitován a inaugurován v oboru teorie vyučování chemie na FPV UMB v Banské Bystrici. Ve své odborné činnosti se zabývá především didaktikou chemie a do širšího okruhu jeho odborných zájmů patří didaktika přírodovědných a technických předmětů, metodologie přírodovědného poznávání, pedagogického a oborově-didaktického výzkumu, využívání ICT ve vzdělávání a další oblasti spojené se vzděláváním a aplikovanou informatikou. Je členem řady odborných společností, vědeckých rad a odborných komisí, např. sekce pro pedagogické obory Akreditační komise Vlády Slovenské republiky nebo místopředsedou výboru Odborné skupiny pro chemické vzdělávání České společnosti chemické. Byl řešitelem projektu MaSciL ze 7. Rámcového programu EU, několika projektů GAČR a dalších vědeckých a rozvojových projektů. Publikuje v impaktovaných časopisech zaměřených na přírodovědné vzdělávání a aplikovanou informatiku a je autorem několika monografií např. Didaktika chemie – výzkum a vysokoškolská výuka, K virtualizaci školních experimentálních činností, Psychogenetické aspekty didaktiky chemie, Interaction of Real and Virtual Environment in Early Science Education: Tradition and Challenges nebo Prírodovedné vzdelávanie v informačnej společnosti.Poslední změna: 21. srpen 2020 16:37 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: