• Studenti
  • Učitelství pro 1. stupeň ZŠ – zápis předmětů

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ – zápis předmětů


Zápis předmětů v magisterském studijním programu Učitelství pro 1. stupeň základní školy v prezenční i kombinované formě studia (OPAD 18/2023)


Čl. 1

Zápis předmětů v magisterském studijním programu Učitelství pro 1. stupeň základní školy v prezenční i kombinované formě studia bude probíhat podle pravidel, která umožňují všem studentům tohoto studijního programu sestavení rozvrhu bez kolizí.


Čl. 2

Tato pravidla budou zveřejněna vždy 5 kalendářních dní před začátkem zápisu předmětů ve veřejné části internetových stránek Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.


Čl. 3

Studenti jsou povinni se s těmito pravidly seznámit a dodržovat je. V případě jejich nerespektování mohou fakultní administrátoři nebo koordinátor studijního informačního systému na katedře preprimární a primární pedagogiky nesprávný zápis předmětu v souladu s těmito pravidly změnit.


Čl. 4

Toto opatření děkana bude použito pro zápis předmětů v zimním semestru 2023/2024 přiměřeně.Kombinovaná forma studia


ZS 2023/2024


Přidělené skupiny pro bezkolizní sestavení rozvrhu:


1. ročník

AJ PRE-INTERMEDIATE (Mgr. Jančovičová) – S3

AJ INTERMEDIATE (dr. Červinková Poesová) – S2

NJ – S1/S2/S3

FJ – S1/S2/S3

RJ – S1/S2/S3


2. ročník

AJ PRE-INTERMEDIATE – S1/ S2/S3

AJ INTERMEDIATE – S1/S2/S3/S4

AJ KONVERZACE – S1/S2/S3

NJ – S1/S2/S3/S4

FJ – S1/S2/S3/S4

RJ – S2/S4


3. ročník

AJ PRE-INTERMEDIATE (dr. Červinková Poesová) – S1/ S2

AJ INTERMEDIATE (Higgins, M.A.) – S1/S2

NJ – S2

FJ – S1/S2

RJ – S1


4. ročník

DV – S1

HV – S2

TV – S1/S2

VV – S1


5. ročník

DV – S1/S2

HV – S2

TV – S1

VV – S1/S2Prezenční forma studia


ZS 2023/2024


1. ročník

Studenti jsou na základě on-line dotazování rozřazeni do paralelních skupin S1–S4, jejich volba je jim e-mailem přes SIS potvrzena a při zápisu předmětů se přihlásí do příslušných paralelek dané skupiny u jednotlivých předmětů.2. ročník

Studenti jsou na základě výběru studia jazyka v letním semestru předcházejícího akademického roku rozřazeni do paralelních skupin. Skupina je jim oznámena e-mailem přes SIS a při zápisu předmětů se přihlásí do příslušných paralelek dané skupiny u jednotlivých předmětů.3.–5. ročník

Studenti si předměty zapisují obvyklým způsobem jako v předchozích semestrech.


Poslední změna: 12. září 2023 19:15 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: