• Studenti
 • Učitelství pro 1. stupeň ZŠ – zápis předmětů

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ – zápis předmětů


Zápis předmětů v magisterském studijním programu Učitelství pro 1. stupeň základní školy v prezenční i kombinované formě studia (OPAD 18/2023)


Čl. 1

Zápis předmětů v magisterském studijním programu Učitelství pro 1. stupeň základní školy v prezenční i kombinované formě studia bude probíhat podle pravidel, která umožňují všem studentům tohoto studijního programu sestavení rozvrhu bez kolizí.


Čl. 2

Tato pravidla budou zveřejněna vždy 5 kalendářních dní před začátkem zápisu předmětů ve veřejné části internetových stránek Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.


Čl. 3

Studenti jsou povinni se s těmito pravidly seznámit a dodržovat je. V případě jejich nerespektování mohou fakultní administrátoři nebo koordinátor studijního informačního systému na katedře preprimární a primární pedagogiky nesprávný zápis předmětu v souladu s těmito pravidly změnit.


Čl. 4

Toto opatření děkana bude použito pro zápis předmětů v zimním semestru 2023/2024 přiměřeně.Obecně platné informace pro letní semestr 2023/2024 – pro prezenční i kombinované studium


1. + 2. ročník

 • Studenti jsou rozděleni podle cizího jazyka, který si pro své studium zvolili.

 • Do neděle 21. 1. 2024 obdrží studenti prostřednictvím e-mailu v SIS informaci, kde budou konkrétní informace ohledně rozřazení do skupin zveřejněny.

 • Do pátku 26. 1. 2024 do 14:00 budou mít studenti prostor pro případnou změnu paralelky v odůvodněných případech.

 • Při zápisech budou kapacity předmětů, kde je více paralelních skupin, nastaveny na 0, studenti se zapíší na čekací listinu a po kontrole budou zapsáni do jim určených paralelek. Kapacity přednášek a volitelných předmětů budou pro všechny otevřené rovnou.

 • V pondělí 5. 2. 2024 23:59 bude kontrola dokončena, kapacity paralelek (pokud budou zbývat volná místa) se otevřou všem. Od této chvíle si studenti mohou rozvrh upravit dle svých preferencí, ale nebude brán zřetel na kolize s ostatními předměty, které si studenti těmito změnami způsobí.


3. + 4. + 5. ročník

 • Studenti jsou rozděleni podle zaměření, které si pro své studium zvolili.

 • Do neděle 21. 1. 2024 obdrží studenti prostřednictvím e-mailu v SIS informaci, kde budou konkrétní informace ohledně rozřazení do skupin zveřejněny.

 • Do pátku 26. 1. 2024 do 14:00 budou mít studenti prostor pro případnou změnu paralelky v odůvodněných případech.

 • Při zápisech budou kapacity předmětů, kde je více paralelních skupin, nastaveny na 0, studenti se zapíší na čekací listinu a po kontrole budou zapsáni do jim určených paralelek. Kapacity přednášek a volitelných předmětu budou pro všechny otevřené rovnou.

 • V pondělí 5. 2. 2024 23:59 bude kontrola dokončena, kapacity paralelek (pokud budou zbývat volná místa) se otevřou všem. Od této chvíle si studenti mohou rozvrh upravit dle svých preferencí, ale nebude brán zřetel na kolize s ostatními předměty, které si studenti těmito změnami způsobí.Specifické informace pro prezenční studium


2. ročník

 • Studenti se zapisují do paralelek u předmětů Učitelské praktikum II (OPMN0N133A) a Didaktika 1. stupně ZŠ II (OPMN0N132A) ke stejným vyučujícím jako v ZS.


4. ročník

 • U předmětu Dítě a matematika II (OPMN0M170A) si studenti, kteří byli v ZS v paralelce na fakultě, musí vybrat jednu z pondělních paralelek, kdy probíhá praktická výuka ve škole. Ostatní mohou volit jakoukoliv paralelku, která nebude kolidovat se zbytkem rozvrhu.

 • U předmětů Asistentská praxe k oborovým didaktikám III (OPMN0N171A), Didaktika českého jazyka s praxí II (OPMN0C166A), Didaktika matematiky s praxí III (OPMN0M165A) jsou paralelky číslovány pouze jako S1-Sx. Studenti si vyberou takovou paralelku, která jim nejvíce vyhovuje a nekoliduje s ostatním rozvrhem.


Poslední změna: 21. leden 2024 20:55 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: