Podpora distančního vzdělávání

Informace o oddělení

Posláním oddělení pro podporu distančního vzdělávání je zajišťování strategických úkolů PedF UK v oblasti distančního vzdělávání a podpora činnosti proděkana pro celoživotní a distanční vzdělávání.


Strategickým záměrem vedení fakulty je vytvořit pracoviště, které bude poskytovat metodickou a organizační pomoc v oblasti distančního vzdělávání vědecko-pedagogickým pracovištím fakulty, ale také jež se bude podílet na rozvoji distančního vzdělávání na fakultě, včetně realizace projektů výzkumu a vývoje v této oblasti.


Oddělení úzce spolupracuje s pracovníky Centra celoživotního vzdělávání, Studijního a vědeckého oddělení a Střediskem informačních technologií.


Strategické cíle


  • zajištění realizace koncepce distančního vzdělávání na fakultě;

  • zabezpečení metodické a organizační pomoci v oblasti distančního vzdělávání;

  • poskytování informací o distančním vzdělávání na fakultě;

  • zabezpečení komunikace se státními, veřejnými, neziskovými i soukromými institucemi (subjekty) v České republice i v zahraničí v oblasti distančního vzdělávání;

  • zřízení a organizace podpůrných poradních a pracovních skupin v oblasti distančního vzdělávání;

  • maximální zapojení zaměstnanců PedF UK;

  • preference spolupráce mezi pracovišti;

  • zvýšení povědomí o naší fakultě;


Poslední změna: 29. červen 2023 08:44 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: