doc. Miroslava Černochová

Proděkanka pro zahraniční vztahy, fakultní koordinátor ERASMUS+


 • mobility studentů a akademických pracovníků fakulty

 • koordinace a garance programu Erasmus+ na fakultě vyplývající z pozice fakultního koordinátora Erasumus+

 • koordinace činnosti sítě katedrálních ERASMUS+ koordinátorů

 • zapojení fakulty do mezinárodní spolupráce Univerzity Karlovy

 • mezinárodní smlouvy a projekty

Životopis

 • Katedra didaktiky fyziky MFF UK

  (1982–1984)  

 • Katedra didaktiky techniky PedF UK

  (1985–2004) 

 • Katedra informačních technologií a technické výchovy PedF UK

  (2004–dosud)

 • Proděkan pro zahraniční vztahy PedF UK

  (2007–dosud)


Doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc. pracuje od 1985 na PedF UK v Praze na katedře informačních technologií a technické výchovy. Ve své pedagogické a vědecké činnosti se zaměřuje zejména na metodologické problémy zaměřené na edukační aspekty využívání digitálních technologií ve vzdělávání a na didaktické otázky výuky informaticky zaměřených předmětů na ZŠ a SŠ. Má velké zkušenosti s mezinárodní spoluprací při řešení mezinárodních EU projektů (TEMPUS AQUA, FP5 EU „School+", FP6 EU „CALIBRATE", EACEA 2AgePro, Images and Identity, DIYLab, Up-scaling Creative Classrooms in Europe, SHARE-TEC, TEL-Map aj.). Je zapojena do činnosti významných mezinárodních asociací a iniciativ (EDUsummIT UNESCO, ATEE Association of Teacher Education in Europe, IFIP International Federation for Information Processing, aj.).Poslední změna: 10. listopad 2020 14:08 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: