PhDr. Klára Uličná Ph.D.

Členka kolegia děkana

 • Příprava institucionální akreditace

 • Hodnocení kvality

Životopis

 • Katedra anglického jazyka a literatury PedF UK

  (2013 - doposud)

 • Institut výzkumu školního vzdělávání PedF MU

  (2010 - doposud)

 • Členka kolegia děkana

  (2015 - doposud)


Dr. Klára Uličná se profesně věnuje především didaktice anglického jazyka a vedení pedagogických a oborových praxí. K oblastem jejího výzkumného zájmu patří pedeutologická problematika, např. standardy učitelské profese, expertnost v učitelství, problematika učitelské přípravy, profesní vidění učitelů i studentů učitelství a konceptualizace a rozvoj interkulturní komunikační kompetence.

Poslední změna: 12. únor 2018 11:42 
Sdílet na: