Pavla Nečasová, Ph.D.

Proděkanka pro studijní záležitosti

 • přijímací a přezkumné řízení, řešení otázek studia

 • poplatky spojené se studiem, stipendia

 • elektronizace studijní agendy

 • studentské hodnocení výuky

Životopis

 • Katedra germanistiky 

  PedF UK

  (1998–dosud)

 • Členka akademického senátu 

  PedF UK

  (2006–2016)

 • Proděkanka pro studijní záležitosti PedF UK

  (2016–dosud)


PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. působí od roku 1998 na katedře germanistiky PedF UK, v letech 2006-2009 jako vedoucí katedry. Ve výuce se zaměřuje na fonetiku a fonologii německého jazyka a zároveň na lingvodidaktiku a didaktiku nelingvistických disciplín. Na tyto obory a jejich propojování na základě integrovaného přístupu ke vzdělávacímu obsahu se specializuje i ve své odborné činnosti. Kromě výuky v pregraduálním studiu se věnuje i dalšímu vzdělávání učitelů na základních a středních školách, a to především v oblasti zvukové roviny německého jazyka.
Poslední změna: 11. listopad 2020 14:36 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: