Mgr. Tomáš Bederka

Člen kolegia děkana


 • Tiskový mluvčí fakulty

 • Propagace fakulty

 • Vnitřní komunikace

 • Absolventský klub

 • Studentské spolky a

  studentské oborové rady

Životopis


 • Předseda studentského

  spolku Agora

  (2013-2015)

 • Základní škola Sázava

  (2015-2016)

 • Základní škola Strossmayerovo náměstí

  (2016)

 • Vedoucí oddělení vnějších vztahů

  (2016–dosud)

 • Člen kolegia děkana

  (2020-dosud)Tomáš Bederka vystudoval Pedagogickou fakultu UK (obor dějepis a základy společenských věd). Už během studia se aktivně zajímal o fakultní dění. V rámci toho založil Studenstký spolek Agora a pomáhal zakládat spolky Drosophila, Emil a celostátní iniciativu Otevřeno. Založil a vedl také studentské akce jako Dvorky, Letní piknik nebo Noc vzdělání.


Kromě učitelství se dlouhodobě specializuje na marketing ve vzdělávání a státní správě.


Poslední změna: 21. září 2021 09:47 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: