• Aktuality

Aktuality

11. října 2020

1. Opatření od 12. 10. 2020

Aktuální opatření pro činnost PedF UK jsou přijata v návaznosti na informaci rektora rozeslanou děkanům UK 9. 10. 2020.


Platnost opatření: 12. 10. 2020 – 25. 10. 2020


Výuková činnost

Současné opatření znamená pokračování výuky distanční formou. Veškerá pedagogická činnost (včetně konzultací a zkoušení) je přípustná pouze v této formě, přímá výuka není přípustná ani individuálně. Pokud přímou výuku ve výjimečných případech nelze uskutečňovat distančně, je třeba naplánovat její přesun na období, kdy bude moci proběhnout. Tento přesun je třeba nejprve konzultovat se studijními proděkankami.


Provoz akademických pracovišť

Linky vedoucích a sekretariátů kateder jsou přesměrovány na mobilní telefony příslušných pracovníků. Prezenční provoz pracovišť pro administrativní účely je třeba zajistit v pondělí a ve středu, které jsou úředními dny dalších, neakademických pracovišť.


Provoz neakademických pracovišť

Úřední dny oddělení (děkanát, podatelna, oddělení studijní, ekonomické, personální, pro zahraniční vztahy, pro vědeckou činnost, pro podporu distančního vzdělávání, centrum celoživotního vzdělávání, akreditační odd., knihovna, prodejna, středisko informačních technologií a oddělení pro rozvoj a projekty) jsou omezeny na 2 dny v týdnu, a to na pondělí a středu v čase 9:00–15:00.

Studovna je uzavřena.

Všechna neakademická pracoviště mohou stanovit takový provoz, aby se na místě výkonu práce střídaly týmy zaměstnanců. Nepřítomní zaměstnanci tak pracují z domova.

(Příklad komunikace se studijním oddělením: PODEPSANÉ žádosti lze naskenovat, případně nafotit mobilem a poslat v příloze e-mailem na podatelnu PedF UK, podatelna@pedf.cuni.cz).


Vstup do budov

Budovy v ulicích Rettigové a Myslíkově jsou přístupné zaměstnancům s platnou zaměstnaneckou kartou. V úřední dny (pondělí a středa, 9:00–15:00) pak také studentům s kartou studentskou.


Vrátnice jsou v provozu v pracovních dnech. V budově v ulici Rettigové v době 7:00–21:00, v Brandýse nad Labem v době 7:00-17:00, v Myslíkově 7:30–19:30, v Celetné 6:00–19:00. Bazén i tělocvična jsou uzavřeny.


Michal Nedělka

děkan

V Praze 11. 10. 2020.


Opatření týkající se celé univerzity


Základní informace – studium

Zakazuje se osobní přítomnost studentů na výuce při studiu na vysoké škole. Zakazuje se rovněž osobní přítomnost účastníků kurzů celoživotního vzdělávání. Toto opatření je vydáno plošně pro všechny vysoké školy na území celé České republiky.

Zákaz se nevztahuje na osobní přítomnost studentů na klinické a praktické výuce a praxi studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů.

Akademické obřady – promoce a imatrikulace Ruší se všechny akademické obřady (promoce, imatrikulace) do 15. 11. 2020.


Výkon pracovní činnosti

Osobní účast na pracovišti je nadále plně zachována v režimu, který má pracoviště nastaveno.

Zakázány jsou hromadné akce konané v počtu vyšším než deset (10) osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než dvacet (20) osob ve vnějších prostorách, ovšem s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti.

Současně platí, že se mohou konat kulturní a společenské akce a různá zasedání jen do deseti (10) osob ve vnitřním prostoru, ovšem s výjimkou schůzí, zasedání a podobných akcí ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudu a jiných veřejnoprávních osob nebo osob zřízených zákonem, které se konají na základě zákona, a politických stran a hnutí, a to s účastí nepřevyšující sto (100) osob s tím, že mezi jednotlivými osobami musí být rozestup alespoň dva (2) metry a každá z osob má vyhrazené místo k sezení, na němž se převážně zdržuje.


Menzy

Všechny gastroprovozy Kolejí a menz se uzavírají nejpozději ve 20.00 hod.

Vnitřní provozy menz a bufetů budou upraveny tak, aby u stolu seděly maximálně čtyři (4) osoby.

Mimo osob u jednoho stolu musí být zachováván rozestup 1,5 metru.


Koleje

Provoz kolejí zůstává nadále zachován s požadavkem na důsledné dodržování všech hygienických opatření.


Výcviková střediska

Výcviková střediska se uzavírají.


Sportovní centrum Hostivař

Sportovní centrum Hostivař se uzavírá.

Ruší se tak všechny aktivity, ať již profesionální či volnočasové. Uzavírají se všechna sportoviště, včetně bazénu, posilovny, sauny, fitness centra.

Sportování není s ohledem na uzavření budov a tím i šaten možné ani na vnějších sportovištích.

Sdílet na: