• Aktuality

Aktuality

19. března 2021

Série o dobré praxi v distanční výuce

Další vyučující z předmětu Základy didaktiky, Karolína Duschinská. Co pro ni didakticky znamenal přechod na distanční výuku?


„Když vyučujete didaktiku, máte výhodu v tom, že znáte výzkumy učení. A dost dobře nejde kázat vodu a pít víno. Například je prokázáno, že aktivizace studentů zvyšuje výsledky jejich učení. Přesto, že vyučujeme velké skupiny, tak jsme se snažili v prezenční výuce o interaktivní přednášky se zapojením studentů, což se nám docela dařilo.


Po přechodu na distanční výuku jsme přidali průběžné dobrovolné úkoly a prvky převrácené třídy, zapojili jsme studentské asistentky do opravování a analýzy dobrovolných úkolů, rozšířili jsme tandem vyučujících do tříčlenného týmu, aby tu vždy byl jeden vyučující, který může okamžitě reagovat na podněty studentů. U studentů chceme, aby se podíleli na výuce, proto dáváme otázky do hlasování, rozdělujeme studenty do diskusních skupin, sdílíme tabuli pro zpětnou vazbu a průběžně reagujeme v chatu.“


Originální příspěvek na Facebooku naleznete zde.


Fotograf: Viola Řeřábková
Fotograf: Viola Řeřábková

Sdílet na: