• Aktuality

Aktuality

6. února 2023

Prohlášení děkana k podezření z nevhodného chování dr. Janečky


Vážené zaměstnankyně, zaměstnanci, studentky, studenti,


v minulém týdnu jsem obdržel závažné informace ohledně chování dr. Janečky ke studentkám a studentům naší fakulty v pregraduálním i postgraduálním studiu.


Ujišťuji vás, že já a vedoucí katedry českého jazyka jsme začali situaci okamžitě řešit. Dr. Janečkovi byl do prošetření celé věci zamezen kontakt se studentkami a studenty, zároveň byl podán podnět fakultním ombudsmankám, které se budou situací zabývat.


Samozřejmě platí presumpce neviny, avšak zároveň je naší povinností ochránit ty, kteří mohou být oběťmi nevhodného chování. Prioritou vedení fakulty je zajistit bezpečné prostředí pro všechny, a proto zdůrazňuji, že jakékoliv obtěžující nebo znevažující chování je na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy neakceptovatelné. Pokud se prokáže, musí agresor počítat se všemi jeho důsledky.


K tomu, abychom na fakultě podobné chování mohli transparentně řešit, bylo v prosinci minulého roku vydáno opatření děkana, které stanovuje, jak v takových případech postupovat. Z opatření vyplývá automatická ochrana oběti, zachování diskrétnosti i důsledky porušování stanovených pravidel. Minulé úterý akademický senát schválil dvě fakultní ombudsmanky. Pokud tedy máte jakékoliv podněty nebo jste svědky podobného chování, prosím, obracejte se na ně na e-mailu ombudsmani@pedf.cuni.cz.


K bezpečnému prostředí přispějeme společnou snahou zamezit neetickému chování.


Nebuďme lhostejní.


Děkuji za pochopení.


Michal Nedělka


děkan


Sdílet na: