• Aktuality

Aktuality

23. května 2023

Setkání mezinárodního projektu Horizon 2020 MaTeK


Ve dnech 18. - 20. 5. 2023 pořádala Katedra matematiky a didaktiky matematiky setkání mezinárodního projektu Horizon 2020 MaTeK. Na Pedagogické fakultě se tak sešli naši studenti učitelství matematiky a řešitelé projektu se studenty a lektory ze Slovenska, Norska, Itálie a Turecka. Více než čtyři desítky účastníků se zapojily do aktivit, jejichž cílem je zlepšit dovednosti budoucích učitelů v přípravě hodin se zaměřením na zdůvodňování, argumentaci a dokazování.


Studenti, kteří se setkání účastnili, byli vybráni na základě přípravy plánu vyučovací hodiny, na kterém pracovali v rámci intervence zařazené do hodin didaktiky matematiky. Autoři plánů, které byli jejich kolegy vybrány do mezinárodního kola, si pak na setkání na naší fakultě poskytovali vzájemnou zpětnou vazbu. Další den byli studenti rozděleni do mezinárodních týmů, ve kterých měli společně sestavit nový plán hodiny cílící na zdůvodňování a dokazování v oblasti geometrie. O nich pak diskutovali s ostatními účastníky.


Mimo toho, že setkání poskytlo informace pro zlepšení dalšího cyklu intervence, považujeme za největší přínos, že studenti měli možnost vidět mnohost názorů a rozdílnost praxí ve výuce matematiky napříč pěti zeměmi. Rozdílnostem navzdory však studenti byli schopni dojít ke shodě, plány obohatit o nápady kolegů a zároveň poznat nové přátele, se kterými mohou sdílet své zkušenosti.


Více informací o projektu MaTeK naleznete zde.


Krátké video o intervenci na PedF UK naleznete zde. 


Sdílet na: