• Aktuality

Aktuality


15. června 2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové,


dovolujeme si vás pozvat na již tradiční konferenci Čtu a stávám se čtenářem 2018 (Cesty propojení výzkumu a praxe), kterou v rámci projektu PROGRES Q17 pořádá katedra psychologie a katedra preprimální a primární pedagogiky PedF UK.


Konference se uskuteční dne 26. 9. 2018. V dopoledním plenárním programu vystoupí zahraniční hosté - účast přislíbila prof. Olga Zápotočná (Pedagogická fakulta Trnavské univerzity) a prof. Marína Mikulajová (Fakulta psychologie Paneuropské vysoké školy). Odpolední program bude věnován otázkám výzkum a praxe v oblasti čtenářské gramotnosti z pohledu různých disciplín i konkrétních témat.


Předpokládaná zaměření příspěvků jsou zveřejněna na webové stránce konference. Zde bude také do 7. 9. 2018 uveden podrobný program konference. Poprvé bude do programu zařazena samostatná studentská akce - nyní ještě nebudeme prozrazovat její obsah.


Informace o konferenci najdete na: http://pages.pedf.cuni.cz/konference-ctu/


K aktivní i pasivní účasti je možné se přihlásit na:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3KFCwOjcJUEr1a5y_WlBfZxwZeIEYMS5TGh9IuBrrZszVcw/viewformTěšíme se na setkání s kolegy z různých vysokých škol, s pracovníky škol a školských poradenských zařízení, ale také se studenty vysokých škol - a také se všemi, koho problematika čtení a čtenářství zajímá.


Za odborný tým konference vás srdečně zve

Anna Kucharská a Radka Wildová