• Aktuality

Aktuality


21. května 2019

Jaká byla, je a bude česká mateřská škola


Ve dnech 13. a 14. května 2019 se v prostorách Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy konala konference s názvem Jaká byla, je a bude česká mateřská škola. Na organizaci se podílela katedra preprimární a primární pedagogiky, Asociace předškolní výchovy a pražská pobočka České pedagogické společnosti. Konference byla uspořádána u příležitosti 150. výročí založení první české mateřské školy, pod záštitou prorektorky Univerzity Karlovy prof. PaeDr. Radky Wildové, CSc. a děkana Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy prof. PaeDr. Michala Nedělky, Dr.


Cílem konference bylo objasnit okolnosti vzniku první mateřské školy, hledat pedagogické souvislosti vývoje institucionální předškolní výchovy nejen v Čechách, ale i v porovnání s ostatními zeměmi, dále také reflektovat vývoj samotné instituce a v neposlední řadě pojednat o tom, kam by se mělo předškolní vzdělávání orientovat do budoucna.


Úvodního slova se ve 14 hodin ujala prorektorka Univerzity Karlovy prof. PaeDr. Radka Wildová, CSc. spolu s vedoucí katedry preprimární a primární pedagogiky PedF UK PhDr. Janou Starou, Ph.D. Nelze opomenout také úvodní slovo PhDr. Jany Kropáčkové, Ph.D., které bylo netradičně proneseno prostřednictvím streamu. Při úvodních proslovech se dostalo obrovskému potlesku při děkování doc. PhDr. Janě Uhlířové, CSc. a doc. PhDr. Evě Opravilové, CSc., jež mají obrovskou zásluhu na zkoumání předškolní pedagogiky a jsou autorkami mnoha odborných titulů.


Po úvodním slovu začaly samotné plenární referáty, jimž naslouchali hosté nejen ze všech pedagogických fakult České republiky, ale i hosté ze Slovenska, zástupci České školní inspekce, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, učitelé mateřských škol a studenti Pedagogické fakulty. Druhý den byl započat plenárními referáty, jimž následovala jednání v sekcích. Zakončení konference proběhlo s 16. hodinou odpolední.


Celému organizačnímu výboru v čele s PhDr. Janou Kropáčkovou, Ph.D. děkujeme za přípravu této konference a věříme, že s takto významnými akcemi se budeme moci na půdě Pedagogické fakulty shledávat i nadále.Sdílet na: