• Aktuality

Aktuality


31. července 2019

Collegium paedagogicum, smíšený pěvecký sbor a orchestr PedF UK, ve spolupráci se souborem Capella Carolina Univerzity v Heidelbergu v červenci dvakrát provedlo Mozartovo Requiem in d při příležitosti 400. výročí korunovace Fridricha Falckého českým králem. To vše v rámci Alliance 4EU+.

Koncert v Heidelbergu se konal 14. 7. v univerzitním kostele sv. Petra, pražské provedení se uskutečnilo 21. 7. v kostele sv. Voršily na Národní třídě.


Foto https://www.flickr.com/photos/145636261@N02/sets/72157709823997172/


Upřímně děkuji všem zúčastněným za vzornou reprezentaci Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy na mezinárodní úrovni. Viz https://4euplus.eu/4EU-96.html Mám radost, že se oba koncerty vydařily, k čemuž vám upřímně gratuluji, a že se nám společnými silami podařilo vytvořit příjemné a inspirativní prostředí pro německé studenty.


Děkuji za vaše nasazení a též za spolehlivost při organizaci. Doufám, že i pro vás byl projekt přínosný, těší mě, že vznikla mnohá nová přátelství. Zvláštní dík patří vedení Pedagogické fakulty za velkou podporu a organizační pomoc, kterou tomuto projektu poskytlo, děkuji všem, kdo iniciativně přiložili ruku k dílu při organizaci, stěhování a plnění dalších úkolů. Velice děkuji Charlotte Streicherové za centrální koordinaci celé akce.


Těším se na spolupráci v budoucnu a přeji vám příjemné letní dny!


MgA. Marek Valášek, Ph.D.

vedoucí katedry HV


Sdílet na: