• Kalendář

Kalendář


Katedra francouzského jazyka a literatury Pedagogické fakulty iniciovala předání čestného doktorátu Univerzity Karlovy prof. Philippu Martinovi.


Ve středu 16. května 2018 bude profesoru Philippu Martinovi z Université Paris Diderot, Paris 7 (FR) slavnostně udělena čestná vědecká hodnost Univerzity Karlovy doktor honoris causa. Při této příležitosti KFJL uspořádá následující den již 27. Fonetický seminář. Na obě akce jste srdečně zváni. Je možné se dostavit i bez pozvánky.


Výzkumná činnost věhlasného lingvisty a fonetika, prof. Philippa Martina, se soustředila kromě jiných témat na zpracování řečového signálu a fonetické – fonologické analýzy větné intonace. Prof. Martin je tvůrcem softwarového programu Winpitch, který, mimo jiné, umožňuje vizualizaci a modelaci zvukového signálu (www.winpitch.com).Začátek akce 16. května 2018 v 14:00
Konec akce 16. května 2018 v 16:00
Místo konání akce Velká aula Karolina
Sdílet na: