• Kalendář

Kalendář


Mezinárodní konference Asociace pro kognitivní vzdělávání a psychologii je zaměřena na dynamickou diagnostiku a intervenci v oblasti rozvoje kognitivních funkcí. Jejím cílem je přenášení teoretických poznatků do praxe. Konference je pořádána evropskou a blízkovýchodní sekcí Asociace ve spolupráci s Filozofickou a Pedagogickou fakultou UK.


Mezi hlavními řečníky konference vystoupí prof. Alex Kozulin (The Feuerstein Institute, Izrael), doc. Gabriela Seidlová Málková (PedF UK, FHS UK, Česká republika), prof. Alexander Minnaert (Groningen University, Nizozemí).

Začátek akce 3. října 2018 v ...
Konec akce 5. října 2018 v ...
Organizátor KPSYCH
Místo konání akce R209 a R210
Sdílet na: