• Kalendář

Kalendář


VÝSTAVA POSTERŮ STUDENTŮ UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ ZŠ


Katedra preprimární a primární pedagogiky pořádala dne 10.1.2019 v prostorách fakulty studentskou konferenci  pod názvem Podpora žáků inkluzivní třídy. Studentky a studenti  2 kurzů-  Aktuální otázky pedagogiky - Nadaný žák (O01215103) a Podpora žáků s překážkami v učení  (O01215101) - měli letos tak již potřetí možnost prezentovat formou posterů své kompetence a  diskutovat praktické zkušenosti v oblasti inkluzivní primární pedagogiky. Vybrané postery, které jsou součástí této výstavy,  byly oceněny v rámci studentského vzájemného hodnocení nebo odbornou porotou složenou z vyučujích kurzu.


Ceníme si, že v rámci výuky kurzů anebo konference s námi spolupracovali  i vyučující KSPG a učitelé a členky vedení  FZŠ Nám.Curieových. 

Domníváme se, že se nám společně podařilo podpořit smysluplné propojení teorie s praxí.

Věříme, že postery mohou být zdrojem informací a inspirace třeba i pro Vás!


Za tým organizátorů

Jana Stará a Tereza Krčmářová, KPPP


Začátek akce 25. února 2019 v ...
Konec akce 15. března 2019 v ...
Organizátor KPPP
Místo konání akce vestibul
Sdílet na: