• Kalendář

Kalendář


Kurz je určen pro učitele 1. stupně ZŠ, kteří jsou v Hejného edukační metodě výuky matematiky pokročilí, znají dobře cíle i matematický obsah většiny didaktických prostředí a principy Hejného edukační metody jsou jim blízké. Ideálně mají proučeny všechny ročníky prvního stupně ZŠ, nebo mají aspoň pětileté zkušenosti s výukou v duch Hejného metody.


Kurz je rozvržen do čtyř setkání po 6 vyučovacích hodinách. Dvě setkání se uskuteční před prázdninami (4. 5. a 15. 6. 2019) a další dvě po prázdninách. Poprázdninové termíny budou stanoveny nejpozději v červnu 2019 po dohodě s účastníky kurzu.


Odborný garant i lektor kurzu: prof. RNDr. Milan Hejný, CSc.

Lektoři: doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D., PhDr. Jana Slezáková, Ph.D.


Poplatek za kurz: 6 600,- Kč.

K uhrazení poplatku bude zájemce vyzván na základě přihlášky.


Kurz je akreditován MŠMT pod číslem jednacím: MSMT-32682/2018-1-981

Účastníci obdrží Osvědčení UK, PedF o absolvování kurzu.


Elektronickou přihlášku naleznete na adrese: https://goo.gl/forms/0xCw2A6Q6p9rNTM53

Uzávěrka přihlášek je 14. 4. 2019


S dotazy se obracejte na administrátorku kurzu Kateřinu Pelantovou, tel. 221 900 248


Podrobné informace zde: http://kmdm.pedf.cuni.cz/hm2/


Začátek akce 15. června 2019 v ...
Konec akce 15. června 2019 v ...
Organizátor KMDM
Webové stránky http://kmdm.pedf.cuni.cz/hm2/
Sdílet na: