• Kalendář

Kalendář


Závěrečná konference projektu Podpora pregramotností v předškolním vzdělávání (od 1.1.2017 do 31.12.2019).


Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ. Prostřednictvím společenství praxe všech aktérů rozvíjet profesní kompetence učitelů a budoucích učitelů ISCED 0 v oblasti čtenářské, matematické pregramotnosti a didaktiky předškolního vzdělávání s akcentem na výměnu zkušeností, propojení teorie a praxe z hlediska specifik předškolního vzdělávání (hra, prožitkové, kooperační učení, tvůrčí činností) v souladu s cíli RVP PV.
Začátek akce 19. září 2019
Konec akce 20. září 2019
Webové stránky http://pages.pedf.cuni.cz/sc1/
Sdílet na: