• Kalendář

Kalendář


4. ročník konference Setkání s Hejného metodou uvítá učitele matematiky 2. stupně a učitele 1. stupně ZŠ a MŠ i studenty. Úvodní přednášku přednese prof. Hejný a jeho host. Program je koncipován tak, aby učitelé dostali příležitost sdílet osobní zkušenosti s vyučováním matematice Hejného metodou formou krátkých sdělení, aby mohli diskutovat aktuální problémy u kulatých stolů, jako například testování žáků, hodnocení, práce s talentovanými žáky i se žáky méně zdatnými, a také, aby se dozvěděli něco nového v různých dílnách.


Účastníci mohou v přihlášce navrhnout témata, která je v současné době zajímají.


Konference je akreditována pod č.j. MSMT-556/2018-1-173.


Začátek akce 21. listopadu 2020
Konec akce 21. listopadu 2020
Druh akce Konference
Organizátor KMDM
Sdílet na: