• Kalendář

Kalendář

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci se Společností učitelů matematiky JČMF si dovoluje pozvat učitele 1. stupně ZŠ a učitele matematiky všech typů a stupňů škol na již dvacátý pátý ročník konference Dva dny s didaktikou matematiky.


Konference se bude konat ve dnech 11. – 12. 2. 2021 na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy (Magdalény Rettigové 4, Praha 1). V případě, že nebude možné konferenci zorganizovat prezenčně, proběhne konference hybridně či online. O tom budeme přihlášené účastníky operativně informovat.


Obdobně jako v předchozích ročnících bude konference zaměřena na prezentaci osobních zkušeností učitelů s vyučováním matematice a výsledků práce z různých oblastí didaktiky matematiky, a to formou přednášek, vystoupení v sekcích, pracovních dílen a otevřených hodin přímo na školách.


Účastníci mohou nabídnout vystoupení v sekci v rozsahu 20 minut, vedení pracovní dílny v rozsahu 1 hodiny, prezentaci zajímavých zkušeností a materiálů, prezentaci videa, poster – nástěnku s prezentací např. žákovských prací, pomůcek apod. Pro vystoupení je možné využít počítačovou či notebookovou učebnu, interaktivní tabuli a hlasovací zařízení. Z konference je tradičně připravován elektronický sborník.


Termín přihlášení v případě, že účastník navrhuje příspěvek, je 31. 1. 2021.


K účasti na konferenci bez příspěvku se lze přihlásit až do 10. 1. 2021.


Registrační formulář: http://suma.jcmf.cz/news/dva-dny-s-didaktikou-matematiky.


Účastníci mají možnost si objednat ubytování na univerzitní koleji přes online formulář: https://kam.cuni.cz/KAM-321.html.


Akce byla akreditována MŠMT jako akce dalšího vzdělávání učitelů pod číslem MSMT-32684/2018-2-905 (do 21. 1. 2022).
Začátek akce 11. února 2021 v 8:00
Konec akce 12. února 2021 v 17:00
Organizátor KMDM
Webové stránky www.suma.jcmf.cz/dvadny
Rezervace http://suma.jcmf.cz/news/dva-dny-s-didaktikou-matematiky
Sdílet na: