• Kalendář

Kalendář

Dva dny s didaktikou matematiky

Dvacátý pátý ročník konference Dva dny s didaktikou matematiky, kterou pořádá katedra matematiky a didaktiky matematiky PedF UK spolu se Společností učitelů matematiky JČMF, proběhne ve dnech 11.–12. 2. 2021.


Účastníci mohou nabídnout vystoupení v sekci v rozsahu 20 minut, vedení pracovní dílny v rozsahu 1 hodiny, prezentaci zajímavých zkušeností a materiálů, prezentaci videa apod. Z konference je tradičně připravován elektronický sborník.


Konference proběhne kompletně online, a to prostřednictvím platformy ZOOM.


Termín přihlášení v případě, že účastník navrhuje příspěvek, je 4. 2. 2021.

K účasti na konferenci bez příspěvku se lze přihlásit až do 10. 2. 2021.


Více informací:


Akce byla akreditována MŠMT jako akce dalšího vzdělávání učitelů pod číslem MSMT-32684/2018-2-905 (do 21. 1. 2022).


Začátek akce 11. února 2021 v 8:00
Konec akce 12. února 2021 v 17:00
Druh akce Konference
Organizátor Katedra matematiky a didaktiky matematiky
Email na organizátora nada.vondrova@pedf.cuni.cz
Telefon na organizátora 221 900 249
Webové stránky https://suma.jcmf.cz/news/dva-dny-s-didaktikou-matematiky/
Místo konání akce Online přes platformu Zoom
Cílová skupina Akademická obec i veřejnost
Rezervace http://suma.jcmf.cz/news/dva-dny-s-didaktikou-matematiky
Vstupné 180 Kč pro členy JČMF s vystoupením na konferenci; 220 Kč pro nečleny JČMF s vystoupením na konferenci; 250 Kč pro členy JČMF bez vystoupení na konferenci; 320 Kč pro nečleny JČMF bez vystoupení na konferenci
Sdílet na: