• Kalendář

Kalendář

Seminář doktorandů didaktických oborů na Univerzitě Karlově

Seminář pořádá Koordinační rada doktorského studijního programu Oborové didaktiky na UK v rámci projektu Progres Q17 „Příprava učitele a učitelská profese v kontextu vědy a výzkumu“.


V rámci programu budou studenti doktorských studií referovat o svých probíhajících výzkumech.


Seminář navazuje na podobně laděný seminář z roku 2019 a je odrazem snahy vytvořit společnou platformu pro oborové didaktiky napříč univerzitou.


Začátek akce 3. listopadu 2021 v 11:00
Konec akce 3. listopadu 2021 v 20:00
Druh akce Konference
Organizátor Katedra matematiky a didaktiky matematiky
Email na organizátora nada.vondrova@pedf.cuni.cz
Místo konání akce Velký sál
Cílová skupina Akademická obec i veřejnost
Vstupné Zdarma
Sdílet na: