• Kalendář

Kalendář

Interpretační soutěž pedagogických fakult ČR s mezinárodní účastí a setkání absolventů

Interpretační soutěž pedagogických fakult ČR s mezinárodní účastí Praha 2022.


Akci pořádá katedra hudební výchovy Pedagogické fakulty UK ve dnech 19. a 21. 5. 2022 v prostorách budovy Magdalény Rettigové 4, Celetná 13, Karolinu a kostele Sv. Klimenta v Praze 1.


Soutěží se v oborech:

  • hra na klavír,

  • hra na smyčcové nástroje,

  • hra na ostatní nástroje,

  • hra na varhany,

  • sólový zpěv,

  • a sbormistrovství.Koncert vítězů proběhne 20. 5. v 18 h v Novoměstské radnici a 21. 5. v 19 h ve Velké aule Karolina.


Setkání absolventů studijních oborů hra na nástroj a sbormistrovství u příležitosti 30. výročí založení těchto oborů.


Začátek akce 19. května 2022 v 19:00
Konec akce 21. května 2022 v 22:00
Druh akce Koncert
Organizátor Katedra hudební výchovy
Místo konání akce Koncert vítězů proběhne 20. 5. v 18 h v Novoměstské radnici a 21. 5. v 19 h ve Velké aule Karolina.
Cílová skupina Akademická obec i veřejnost
Sdílet na: