• Kalendář

Kalendář

XXXIV. Letní škola historie

Letní škola historie se koná tradičně začátkem letních prázdnin. Je určena učitelům dějepisu a občanské výchovy i dalších společenskovědních předmětů. Je zaměřena na historii a výuku dějepisu i na širší otázky filosofie dějin, na otázky politické a geopolitické.


Přednášející jsou přední historici i další významní odborníci z vysokých škol a vědeckých ústavů z ČR, ze Slovenska, ale i z dalších zemí. Pravidelně se letní školy účastní 120 i více učitelů základních a středních škol z celé republiky, někteří účastníci jsou i ze Slovenska.


Účastníci získají Osvědčení Univerzity Karlovy o programu akreditovaném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.


Přihlásit se na Letní školu historie je možné zdeV případě nejasností můžete využít návod pro podání elektronické přihlášky.Začátek akce 1. července 2022 v 9:00
Konec akce 5. července 2022 v 16:00
Organizátor Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
Email na organizátora barbora.holubova@pedf.cuni.cz
Webové stránky https://pages.pedf.cuni.cz/kamv/letni-skola-historie/
Místo konání akce Aula (Magdalény Rettigové 4, Praha 1)
Vstupné Vložné činí 3 600 Kč. Aktivní učitelé-důchodci (ročník 1959 a starší), studenti (řádného denního studia), samoplátci a osoby do 21 let platí vložné 1 500,- Kč. Účastníci platící snížené vložné nemají nárok na osvědčení o absolvování programu s akreditací MŠMT. Pro studenty denního studia dějepisu a OV/ZSV PedF UK je účast na LŠH bezplatná.
Sdílet na: