• Kalendář

Kalendář

Dva dny s didaktikou matematiky

Zveme vás na 27. ročník konference Dva dny s didaktikou matematiky, kterou pořádá katedra matematiky a didaktiky matematiky PedF UK spolu se Společností učitelů matematiky JČMF.


Konference se bude konat ve dnech 16. – 17. 2. 2023. Obdobně jako v předchozích ročnících bude konference zaměřena na prezentaci osobních zkušeností učitelů s vyučováním matematice a výsledků práce z různých oblastí didaktiky matematiky, a to formou přednášek, vystoupení v sekcích, pracovních dílen a kulatých stolů. Organizační výbor předpokládá, že se konferenci podaří zorganizovat v prezenční podobě.


Z konference bude připraven elektronický sborník. Akce byla akreditována MŠMT jako akce dalšího vzdělávání učitelů pod číslem MSMT- 21691/2021-2-693 (do 28. 9. 2024).  


Registrační formulář naleznete zde


Termín registrace, pokud navrhujete příspěvek v podobě pracovní dílny či sekci (či jiné) je 30. 1. 2023. Jinak registrace přijímáme do 15. 2. 2023. Pokud chcete využít možnosti ubytování na studentské koleji, vyplňte prosím formulář přímo na stránce kolejí a menz. Po rozkliknutí příslušné koleje se objeví možnost online rezervace. 


Program konference začne ve čtvrtek v 8.00 registrací a v 10.00 oficiálním zahájením. Bude ukončen v pátek cca v 17.00.Začátek akce 16. února 2023 v 10:00
Konec akce 17. února 2023 v 17:00
Druh akce Konference
Organizátor Katedra matematiky a didaktiky matematiky
Email na organizátora nada.vondrova@pedf.cuni.cz
Webové stránky https://suma.jcmf.cz/news/dva-dny-s-didaktikou-matematiky/
Místo konání akce Pedagogická fakulta (Magdalény Rettigové 4)
Cílová skupina Akademická obec i veřejnost
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: