• Kalendář

Kalendář

Počáteční čtení: čtu a stávám se čtenářem – cesty propojení výzkumu a praxe (2024)


Srdečně Vás zveme na již tradiční konferenci Počáteční čtení - čtu a stávám se čtenářem - cesty propojení výzkumu a praxe (2024), která navazuje na konference konané v letech 2014, 2016, 2018 a 2022.


Je možné přihlásit se k aktivní i pasivní účasti, informace jsou na webových stránkách (zde také dohledáte minulé konference).


Dopolední program bude věnován zvaným referátům, odpoledne se uskuteční setkání v sekcích podle ohlášených příspěvků a témat konference.

Zveme všechny, kterých se téma rozvoje gramotnostních dovedností u dětí dotýká, jak pracovníky vysokých škol, tak učitele ze základních, středních i speciálních škol i pracovníky školních poradenských pracovišť a školských poradenských zařízení, neziskových organizací, knihoven, ale i studenty a další zájemce.


Termíny:

  • Přihlášení k aktivní účasti na konferenci do 12.7.2024

  • Zaslání abstraktu příspěvku do 12.7.2024

  • Potvrzení o přijetí příspěvku do 31.7.2024

  • Program konference bude zveřejněn 26.8.2024

  • Přihlášení k pasivní účasti na konferenci do 9.9.2024


Jako v minulých letech bude možné publikovat příspěvky z konference v našem časopisu Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání, viz https://ojs.cuni.cz/gramotnost.


Pracovníci a studenti fakulty - vstup zdarma!


Začátek akce 25. září 2024
Konec akce 25. září 2024
Organizátor Katedra psychologie, katedra preprimární a primární pedagogiky, katedra české literatury
Email na organizátora anna.kucharska@pedf.cuni.cz, veronika.laufkova@pedf.cuni.cz
Místo konání akce Pedagogická fakulta UK, Magdalény Rettigové 4, Praha 1
Cílová skupina Akademická obec
Bezbariérový přístup ano
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: