Úřední deska

Níže uvedeným studentům nemohla být doručena pošta z Pedagogické fakulty UK.

Není-li uvedeno jinak, jsou dopisy uloženy na studijním oddělení, Magdalény Rettigové 4, Praha 1.

 

ze dne 22.5.2017

Koucká Tereza, rok nar. 1980, č.j. 007051/17/DII/1/SO/193092/Mat

Koucká Tereza, rok nar. 1980, č.j. 006816/17/DII/1/SO/193092/Mat

Mirzoev Alisher, rok nar. 1994, č.j. 000075/16/DII/1/SO/193092/Pol/B ČJ-M/POPL

Šesták Jan, rok nar. 1983, č.j. 001770/17/DII/1/SO/193092/Hlí/N PG-SPG/POPL

Vršanská Zuzana, rok nar. 1989, č.j. 1885/16/DIV/193000/SO/Cib/ZAPRER

Lojková Zuzana, rok nar. 1990, č.j. 130636/16/DXI/1/193000/Říh/POP

BcA. Šmehlíková Jana, rok nar. 1982, č.j. 130937/16/DXI/1/193000/Říh/POP

Gründlerová Dominika, rok nar. 1996, č.j. 006919/17/DII/1/SO/193092/Squ/B SPPG/POPL

Hladký Petr, rok nar. 1991, č.j. 130569/16/DXI/1/193000/Říh/POP

Zasimenková Eliška, rok nar. 1990, č.j. 130737/16/DXI/1/193000/Říh/POP

ze dne 26.5.2017

Bc. Benáčanová Dagmar, rok nar. 1976, č.j. 003620/17/DII/1/SO/193092/Mat/B CH-VZ

Baláž Nikolas, rok nar. 1996, č.j. 005229/17/DII/1/SO/193092/Cib/B AJ-ČJ/POPL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslední změna: 12. únor 2018 11:42 
Sdílet na: