Úřední deska

 

Níže uvedeným studentům či uchazečům nemohla být doručena pošta z Pedagogické fakulty UK.

 

Není-li uvedeno jinak, jsou dopisy uloženy na studijním oddělení, Magdalény Rettigové 4, Praha 1.

 

Zveřejněno: 3. 10. 2017

 

Alloh Khaled, rok nar. 1997, č. j. 002515/17/DII/1/SO/193092/Str

Bort Jakub, rok nar. 1997, č. j. 006747/17/DII/1/SO/193092/Squ

Cermanová Tereza, rok nar. 1994, č. j. 004405/17/DII/1/SO/193092/Mat

Černý Filip, rok nar. 1997, č. j. 005153/17/DII/1/SO/193092/Hlí

Kašík Martin, rok nar. 1989, č. j. 6523/17/DIV/1/193000/SO/Pol/ZANE

Klimok Polina, rok nar. 1995, č. j. 007021/17/DII/1/SO/193092/Mat        

Klimovičová Romana, Mgr., č. j. sine/17/DIII/1/193000/SOa/Mer

Krajíc Martin, Bc., rok nar. 1985, č. j. 005603/17/DII/1/SO/193092/Pol

Müllerová Žofie, Bc., rok nar. 1993, č. j. 004278/17/DII/1/SO/193092/Str

Panko Iryna, rok nar. 1994, č. j. 006542/17/DII/1/SO/193092/Mat

Procházková Kristýna, rok nar. 1996, č. j. 005573/17/DII/1/SO/193092/Cib

Raška Dominik, Bc., rok nar. 1990, č. j. 6452/17/DIV/1/193000/SO/Mat/ZANE

Santariusová Eva, rok nar. 1996, 000949/17/DII/1/SO/193092/Squ

Schneebergová Tereza, rok nar. 1996, č. j. 004330/17/DII/1/SO/193092/Cib

Soukupová Kateřina, rok nar. 1992, č. j. 5830/17/DIV/1/193000/SO/Mat/ZANE

Škapová Lucie, rok nar. 1996, č. j. 7019/17/DIV/1/193000/SO/Pol/ZANE

Vaňková Magdalena, DiS., rok nar. 1994, č. j. 002561/17/DII/1/SO/193092/Mat

Vorobyeva Yulia, rok nar. 1999, č. j. 002685/17/DII/1/SO/193092/Squ

Poslední změna: 30. červen 2017 10:42 
Sdílet na: