Organizační struktura

prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr. – děkan

Pedagogická fakulta děkan
E-mail
: michal.nedelka@pedf.cuni.cz
Pracoviště - Děkan
Členství - Vědecká rada předseda
Členství - Kolegium děkana
Budova
: [R] Magdalény Rettigové 4, Praha 1
Místnost
: 114E
Pracoviště - Katedra hudební výchovy
Členství - Rada garantů Specializace v pedagogice (B; B7507; 3 roky; PedF; cs; P,K)
Členství - Rada garantů Secondary School Teacher Education (N; N7504; 2 roky; PedF; en; P)
Členství - Rada garantů Specialization in Education (B; B7507; 3 roky; PedF; en; P,K)
Členství - Rada garantů Učitelství pro střední školy (N; N7504; 2 roky; PedF; cs; P)
Členství - Rada garantů Secondary School Teacher Education (M; M7504; 5 roků; PedF; en; P,K)
Členství - Rada garantů Učitelství pro střední školy (M; M7504; 5 roků; PedF; cs; P,K)
Členství - Oborová rada Hudební teorie a pedagogika (D; 7501V005; 3 roky; PedF; cs; P,K; 1obor)
Členství - Oboroví garanti
Členství - Oborová rada Hudební teorie a pedagogika (D; 7501V005; 4 roky; PedF; cs; P,K; 1obor)
Členství - Oborová rada Musical Theory and Education (D; 7501V005; 4 roky; PedF; en; P,K; 1obor)
Členství - Dislokační komise předseda
Členství - Rada garantů Pedagogika (D; P7501; 3 roky; PedF; cs; P,K)
Členství - Rada garantů Pedagogika (D; P7501; 4 roky; PedF; cs; )
Členství - Rada garantů Education (D; P7501; 4 roky; PedF; en; )
Členství - Komise pro vícekriteriální hodnocení předseda
Členství - Komise pro koncepci a kvalitu ve vzdělávání předseda
Členství - Komise pro přijímací řízení předseda
Členství - Komise pro technickou rekonstrukci objektu Univerzity Karlovy předseda
Poslední změna: 12. únor 2018 11:42 
Sdílet na: