Organizační struktura

Mgr. Petra Horská, Ph.D.

Telefon
: 723 516 366
E-mail
: petra.horska@pedf.cuni.cz
Budova
: [R] Magdalény Rettigové 4, Praha 1
Místnost
: 230
Telefon
: 221 900 187
Linka
: 187
Pracoviště - Katedra preprimární a primární pedagogiky
Poslední změna: 12. únor 2018 11:42 
Sdílet na: