Akademický senát

Seznam osob

Předseda: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.

Místopředsedkyně / místopředseda

 • Bc. Daniela Čechová
 • PhDr. Jiří Štípek, Ph.D.

Členové z řad akademických pracovníků

 • PhDr. David Greger, Ph.D.
 • doc. PhDr. Petr Chalupský, Ph.D.
 • PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.
 • PhDr. Eva Kalfiřtová
 • PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
 • PhDr. Jana Kohnová, Ph.D.
 • PhDr. Marie Linková, Ph.D.
 • Mgr. Magdalena Novotná, Ph.D.
 • PhDr. Josef Stracený, CSc.
 • Mgr. MgA. Marek Valášek, Ph.D.

Členové z řad studentů

 • Eliška Andělová
 • Bc. Tomáš Bederka
 • Zuzana Martínková
 • Veronika Matějová
 • Veronika Müllerová
 • Mgr. Dalibor Neckář
 • Barbora Petrovická
 • Bc. Daniel Pražák
 • Ing. Bc. Lukáš Richter
 • Bc. Jan Vais
Poslední změna: 12. únor 2018 11:42 
print
Sdílet na: