Kolegium děkana

 • Mgr. Tomáš Bederka
 • prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D. - proděkan pro celoživotní a distanční vzdělávání
 • doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc. - proděkanka pro zahraniční vztahy
 • doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. - proděkan pro vědu a výzkum
 • Ing. Ivana Kočová - tajemnice
 • doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. - proděkanka pro akreditace a kvalitu vzdělávací činnosti
 • PhDr. Veronika Laufková, Ph.D.
 • doc. PhDr. Monika Mužáková, Ph.D.
 • PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. - proděkanka pro studijní záležitosti
 • prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr. - děkan
 • doc. RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D. - proděkan pro rozvoj
 • prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc.
Poslední změna: 23. srpen 2018 09:41 
print
Sdílet na: