Kolegium děkana

  • prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D. - proděkan
  • doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc. - proděkanka pro zahraniční vztahy
  • Ing. Ivana Kočová - tajemnice
  • doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. - proděkanka pro studijní záležitosti
  • PhDr. Veronika Laufková, Ph.D.
  • PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. - proděkanka pro studijní záležitosti
  • prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr. - děkan
  • doc. RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D. - proděkan pro rozvoj
  • PhDr. Klára Uličná, Ph.D.
  • prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc.
Poslední změna: 23. srpen 2018 09:41 
print
Sdílet na: