• Aktuality

Aktuality

20. září 2020

Vše, co zatím víme... aneb informace k distanční výuce a aktuálním opatřenímHromadné akce


Bude se konat zápis do 1. ročníků podle plánu?


 • Ano, ale budou mít jinou organizaci než bylo původně plánováno. Časy a obory v harmonogramu stále platí (https://pedf.cuni.cz/PEDF-223.html), studenti budou rozřazováni po skupinách o počtu max. 14 studentů a posíláni do konkrétních učeben.


Bude se konat předstudijní soustředění?


 • Ne, předstudijní soustředění v pondělí 21. 9. 2021 bude zrušeno. Základní informace od studijního oddělení ale studenti prvních ročníků dostanou ihned po zápisech.


Budou se konat imatrikulace?


 • Ne, podzimní imatrikulace prvních ročníků budou zrušeny. Podepsaný imatrikulační slib bude nutné zaslat své studijní referentce oskenovaný e-mailem nebo podat na podatelně, případně zaslat poštou na studijní oddělení. Možností je i odevzdání slibu na studijním oddělení osobně, nicméně tuto variantu nedoporučujeme.


Budou se konat promoce?


 • Zatím se s jejich konáním počítá. Jejich případné zrušení se bude řešit až v době před jejich konáním.


Bude se konat inaugurace děkana?


 • Inaugurace děkana se bohužel ruší.Zkoušky


Proběhnou ještě dodatečné zkoušky z předmětů, na které je vypsaný termín?


 • Ano, pro prezenční formu bude ale nutné ústní zkoušky konat pro max. 10 osob (včetně vyučujícího.Distanční výuka


Kdo zajišťuje realizaci distanční výuky a ručí za její kvalitu?


 • Garant studijního programu/oboru.


Kdy bude distanční výuka probíhat?


 • Pokud bude v rámci distanční formy výuky použita online výuka tak bude probíhat podle nasazeného rozvrhu předmětu.


 • Ostatní formy distanční výuky by měly odpovídat min. nastavení rozvrhu po týdnech u prezenční formy. Dle rozvrhu přímé výuky u kombinované formy, tj. četnost komunikace, zadávání a vyhodnocování úkolů apod.


Jak bude probíhat praktická laboratorní, experimentální nebo umělecká výuka?


 • Tato výuka je možná v počtu max. 15 osob. Proto bude moct výuka, která nelze nahradit distanční formou, probíhat prezenčně s důsledným dodržováním hygienických opatření (roušky (kromě TV), max. rozestupy, dezinfekce).


 • Výuku těchto předmětů lze realizovat i v Brandýse n. Labem. Garanti SP nahlásí studijním proděkankám do 25. 9. 2020 předměty, u nichž bude odůvodněně nezbytně nutné zachovat prezenční výuku a zda bude tato výuka realizována průběžně či blokově.


Jakým způsobem budou probíhat praxe?


 • Praxe budou probíhat z velké části distanční formou a pokud to situace dovolí, bude možnost i prezenční formy, rušit se ale určitě nebudou. Jakými způsoby bude možné praxe plnit sdělí garant nebo vyučující, který vede praxe u daného oboru.


Kde zjistím, jak bude probíhat výuka předmětů a podmínky jejich splnění?


 • Garanti předmětů doplní do popisu předmětu v SIS, jak bude distanční výuka konkrétně probíhat a jaké požadavky budou v jejím průběhu na studenty kladeny, včetně odkazu, kde probíhají online přednášky.


Budou přednášky online dostupné i tak veřejnosti?


 • U přednášek vedených online formou bude zajištěna dostupnost veřejnosti, a to buď odkazem na prostředí, v němž přednáška probíhá, nebo zveřejněním předem nahrané přednášky či jejím streamováním.


 • U přednášky, která byla předem nahrána a zveřejněna, umožní vyučující studentům komunikaci v době rozvrhu přednášky.


Jak bude probíhat výuka CŽV?


 • S účinností od 5.10. 2020 do 18.10.2020 se zakazuje osobní přítomnost účastníků na kurzech CŽV.Poradenská podpora 


Nejsem v dobrém psychickém stavu, jsem z aktuální hygienické situace ve stresu, pociťuji velkou úzkost, zda zvládnu nároky distanční výuky, nemůžu spát, bojím se vyjít ven, abych se nenakazil(a), potřebuji se naučit lépe se učit. Můžu se na někoho obrátit o pomoc?


Ano, na fakultě funguje Akademická poradna, kde pracují psychologové a speciální pedagogové, kteří vám mohou pomoci. Neváhejte se na ně obrátit! Kontakty na pracovníky jsou na https://pages.pedf.cuni.cz/poradna/. Můžete také využít mailu: poradna@pedf.cuni.cz, prostřednictvím kterého vás doporučí ke konkrétnímu vyučujícímu. 
Otevírací doba


Kdy a jak se dostanu na fakultu?


 • V době uzavření VŠ se bude na fakultu možné dostat pouze pomocí studentské karty a to v otevírací době fakulty.


Dostanu se na studijní oddělení?


 • Ano, úřední hodiny studijního oddělení se nemění. Se studijní referentkou je ale nutné se domluvit, aby byla na oddělení přítomna. Studijní oddělení bude pracovat na dvě skupiny.Knihovna a studovna


Bude otevřena knihovna?


 • Knihovna bude fungovat pouze jako výdejna objednaných knih, které bude nutné si dopředu objednat a v knihovně vyzvednout po obdržení e-mailu. Vracet knihy bude možné pouze do biblioboxu.


Jakým způsobem bude fungovat studovna?


 • Studovna bude otevřena, podmínkou bude obsazení jednoho stolu pouze jednou osobou.Pro akademické pracovníky


Kdo je kontaktní osobou pro distanční výuku?


 • Kontaktní osobou pro distanční výuku je vedoucí Oddělení pro podporu distančního vzdělávání Igor Červený (e-mail: igor.cerveny@pedf.cuni.cz), kterého můžete kontaktovat ohledně jakýchkoliv otázek k distanční výuce.


Jak je to s technikou, co když nemám patřičné vybavení?


 • Fakulta urychleně nakupuje webkamery a reproduktory. Vybaví se takto většina místností na fakultě.


Jaký software mám k distanční výuce používat?


 • Používejte software, který je podporovaný univerzitou, tj. Microsoft Teams, Zoom nebo Adobe Connect. Všechny tyto softwary budou na fakultních počítačích nainstalovány. Pro zadávání práce a úkolů pro studenty používejte platformu Moodle.


Je možnost „streamování“ výuky přímo z fakulty?


 • Ano, pro tuto možnost bude vybavena většina učeben webkamerami a reproduktory. Pro tento účel je k dispozici i šest mobilních setů a profesionální vybavení AULY s možností režie záznamu. V případě potřeby profesionálního záznamu pro velké přednášky lze vedle zařízení AULY využít i služby třech „externích“ týmů.


Má fakulta k dispozici vybavení na nahrávání přednášky jako video dopředu?


 • Ano, fakulta disponuje 19 videokamerami a stativy, které lze využít např. pro nahrání přednášky dopředu, kterou pak studentům můžete zaslat jako video.


Má případně fakulta někoho, kdo by natočil přednášky v profesionální formě?


 • V případě potřeby profesionálního záznamu pro velké přednášky lze vedle zařízení AULY využít i služby třech „externích“ týmů.
Sdílet na: